To je po mnenju SD edini način, da preprečijo recesijo, ohranijo delovna mesta in vitalnost gospodarstva, so navedli v današnjem sporočilu za javnost. Ukrepi naj po njihovih predlogih veljajo za vse delodajalce, ne glede na to, ali so organizirani kot gospodarske družbe, samozaposleni, zavodi, društva, ustanove ali kmetje.

Predlagajo uvedbo instituta hibernacije. Ta omogoča vsakemu delodajalcu, da sam oceni stopnjo prizadetosti, v skladu z zmanjšanimi prihodki pa je nato deležen sorazmernih ukrepov države.

Država naj po predlogu SD pomaga predvsem tako, da glede na prizadetost delodajalca prevzame nase strošek bruto plač, s tem pa ohranja zaposlenost. Če je nezmožnost izvajanja dejavnosti posledica sprejetih ukrepov države, ta delavce na čakanju financira v višini 100 odstotkov celotnega stroška delodajalca, če so delavci na čakanju iz poslovnih razlogov, pa 90 odstotkov stroška. Ob stroških plač je treba zagotoviti tudi likvidnostno pomoč, ki bo podjetjem omogočila financiranje fiksnih stroškov, nujno potrebnih za ohranitev in kasnejši zagon dejavnosti, so navedli v SD.

Prav tako so poudarili, da mora država občinam, javnim zavodom in javnim podjetjem, ki bodo nagrajevala zaposlene za delo v kritičnih dejavnostih, za to dobiti povrnjena sredstva od države. Podpirajo nagrajevanje delavcev, izpostavljenih v kritičnih dejavnostih, strošek nagrad pa naj na koncu pokrije država, ne pa uporabniki ali občine. Prav tako mora država po mnenju SD prevzeti financiranje plač in stroškov tistih javnih storitev, ki se ne izvajajo in se zato v tem obdobju ne zaračunavajo

Predlagali so še, naj se pomoč države organizira po načelu Pomoč najprej, papirji potem, za to pa država organizira izravnalno shemo. "Nujna je namreč hitra pomoč, medtem ko se upravičenost in morebitna kompenzacija za ukrepe opravi po računovodskih izkazih v letu 2021, da se zagotovi poštena poraba sredstev pomoči in preprečijo zlorabe. Država s tem daje zagotovilo, da bo pomagala vsem tistim, ki se bodo iskreno potrudili za ohranitev svoje dejavnosti in zaposlenosti ter bodo pripravljeni prispevati, da obvladamo epidemijo ter iz nje pridemo močnejši," so še navedli v SD.

Vlada je predstavila smernice za blažitev posledic epidemije za prebivalce in gospodarstvo. Prvi zakonodajni sveženj pomoči namerava potrditi v petek. Ukrepi gredo med drugim v smeri ohranjanja delovnih mest, izboljšanja socialnega položaja ljudi, izredne pomoči samozaposlenim in izboljšanja likvidnosti podjetij. Vlada je napovedala tudi nagrajevanje najbolj obremenjenih zaposlenih v času krize.