Glede na izhodišče, to je 30-odstotno znižanje plač funkcionarjev, mislim, da bi tak odstotek znižanja lahko veljal pri vseh zaposlenih do 50. plačnega razreda. Od 49. plačnega razreda navzdol bi se plače znižale po 2-odstotni točki manj v posameznem razredu, v 36. plačnem razredu, ki je že pod državnim povprečjem, za 2 odstotka.

Predlog se seveda ne nanaša na javne uslužbence, ki so v tem trenutku najbolj izpostavljeni in obremenjeni, ne vem pa, ali se vanj lahko vključi tudi »nejavne« zaposlene. Prepričan sem, da bi se večina s solidarnostjo strinjala, saj se bo preštevilnim plača krepko znižala.

Marko Kravcar, Tržič