Najučinkovitejši ukrep za pomembno zmanjšanje količine embalaže in nekaterih drugih izdelkov iz plastike bi bila zamenjava z istoimenskimi izdelki iz hitreje in bolj ekološko razgradljivih materialov, kot na primer papir, lepenka, les in še kaj. Slovenija ima tradicionalno dobro razvito papirno in lesno industrijo iz domačih surovin. Imamo torej naravno prednost za tako zamenjavo. Pričakovati pa je veliko nasprotovanje industrije plastike in trgovin.

Za uspeh tako zahtevnega projekta bi bila pomembna motivacija prebivalstva. Pri definiranju, načrtovanju in izvajanju bi koristilo sodelovanje čim večjega števila ljudi. Imamo nadpovprečno izobražene in inovativne ljudi, ki bi jih lahko spodbudili k potrebnim dejavnostim za take cilje. Pomembno vlogo bi imeli mediji. Morda bi nam na našo pobudo kakšna organizacija EU pri takih akcijah pomagala: načelno, pravno, finančno, organizacijsko (na primer podelitev statusa za področje vodilne poskusne države). Morda pa smo še dovolj suvereni, da bi lahko z zakonom določili obvezno zamenjavo nekaterih izdelkov iz plastike z izdelki iz celuloze oziroma ustreznejšimi materiali. Verjetno bi bila potrebna tudi podrobnejša opredelitev izdelkov obvezne zamenjave, navedba izjem…

Zavedam se, da ta moj prispevek niti približno ni dovolj dobra osnova za kakšne dejanske spremembe. Če pa gre moje razmišljanje v pravo smer, prosim, da se tega lotijo kompetentnejši ljudje, kakšna civilna iniciativa ali organizacija za zbiranje idej čim širše množice ljudi, morda celo kakšna politična stranka.

Dušan Pirc, Ljubljana