Skupina Greco, ki deluje v okviru Sveta Evrope, priznava, da Hrvaška že ima orodja za promocijo integritete in boja proti korupciji v javnem sektorju, ob tem pa izpostavlja področja, kjer so potrebne izboljšave.

Ocenjuje, da je treba zagotoviti standarde na področju integritete za svetovalce vlade in Zagreb poziva k pripravi pravil obnašanja za člane vlade in državne sekretarje. Ta bi bilo treba dopolniti s praktičnimi navodili, brifingi o veljavnih pravilih na področju integritete in zaupnem svetovanju.

Prav tako priporoča razširitev pravil pri zaposlitvi visokih funkcionarjev, ko odidejo s položaja, glede poročanja o stikih z lobisti oziroma osebami, ki skušajo vplivati na odločitve.

Za tiste na visokih položajih v izvršni oblasti morajo uvesti tudi zahtevo, da razkrijejo morebitno navzkrižje interesov z njihovimi zasebnimi interesi. Uvesti je treba tudi njihovo bolj pogosto poročanje o finančnem stanju komisiji za preprečevanje konfliktov interesov, kot to veja sedaj, piše na spletni strani Sveta Evrope.

Tej komisiji morajo po oceni Greca omogočiti boljši dostop do podatkov, potrebnih za preverjanje finančnih poročil članov vlade in državnih sekretarjev. Greco izpostavlja tudi pomen polnega sodelovanja vseh uradnikov, ne glede na položaj, z neodvisnimi institucijami, kot je komisija.