Svoboda gibanja je namreč z ustavo RS zajamčena človekova pravica, ki jo je po tej isti ustavi (32. člen) tudi v namen preprečitve širjenja nalezljive bolezni dopustno omejiti samo in izključno z zakonom. Prav tako ne gre prezreti 16. člena ustave, ki določa, da je z ustavo zajamčene pravice in svoboščine mogoče omejiti samo za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, ki pa v Sloveniji ni bilo razglašeno, saj vlada parlamentu tega ni predlagala, čeprav njen predsednik ocenjuje, da so razmere hujše od vojnih.

Iz navedenega torej sledi, da gre pri omenjenem ukrepu za grobo kršitev ustave in je torej pravno ničen, saj v državi uradno ni izrednega stanja, pa tudi če bi bilo, ustava zakonodajna pooblastila prenaša na predsednika republike, ne pa na vlado.

Naši vrhunski pravniki, ki jim na poti do pridobitve akademskih naslovov očitno ni bilo treba prebrati ustave RS, pa nič.

Peter Lenarčič, Ljubljana