Umar je pred manj kot dvema tednoma v pomladanski napovedi objavil, da bi bila lahko gospodarska rast letos 1,5-odstotna, ob tem pa opozoril na veliko negotovost in veliko verjetnost, da napoved ob zaostritvi razmer, povezanih s širjenjem koronavirusa, poslabša.

»V času od objave napovedi, v manj kot v dveh tednih, so se razmere močno spremenile,« so danes izpostavili v Umarju. Razmah epidemije v sosednji Italiji in širjenje koronavirusa v preostale evropske države pa sta že do sredine marca zahtevala nujne in obsežne ukrepe za zaščito zdravja in ljudi v Sloveniji ter večini evropskih držav, ki močno vplivajo na gospodarsko aktivnost, so dodali.

»Že ob predpostavki, da bodo sedanje zaostrene razmere in močno oteženo poslovanje proizvodnega in storitvenega sektorja trajale dva meseca, lahko pričakujemo več kot petodstotni padec BDP. Naše ocene se, upoštevaje to predpostavko, v tem trenutku gibljejo med šestimi in osmimi odstotki,« so navedli.

Najbolj na udaru gostinstvo in turizem

Ob tem so opozorili na najbolj izpostavljene dejavnosti, kot so hotelske nastanitve, gostinske in osebne storitve ter trgovina z neživili. Tu je v času strogih ukrepov za zajezitev koronavirusa verjetno mogoče pričakovati tudi do 70- ali večodstotni padec dodane vrednosti. V industriji, trgovini, prometu in nekaterih poslovnih storitvah pa bo siceršnji obseg dodane vrednosti vsaj prepolovljen.

Bolje jo bosta po Umarjevi napovedi odnesla energetika in kmetijstvo, v dejavnosti, kot so telekomunikacijske storitve, pa je pričakovati celo rast.

Če bo obdobje močno ohromljene gospodarske aktivnosti trajalo dlje časa, in to naj bi bilo vedno bolj verjetno, pa bodo vplivi za gospodarstvo večji in daljnosežnejši, so še zapisali v uradu. Povečalo se bo število stečajev, posledice bo občutil trg dela.