Kot so sporočili iz odvetniške pisarne, Lidl še naprej odločno zanika trditve, da so bila pisna opozorila pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga in uveden postopek redne odpovedi iz krivdnega razloga zoper Kozoletovo kakorkoli povezani z njeno sindikalno dejavnostjo. Poudarja, da od vseh zaposlenih namreč pričakuje, da svoje delo opravljajo vestno v skladu s pogodbenimi in drugimi obveznostmi iz delovnega razmerja.

Sindikati jim zavržna ravnanja po navedbah Lidla očitajo neutemeljeno, saj je družba Kozoletovi pisno seznanitev pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga začela vročati že 27. februarja in prvotno predvidela zagovor 5. marca, ko ne v Evropi ne v Sloveniji še ni bilo razglašene epidemije oz. pandemije koronavirusa.

Sindikati: Neprimerna zaščita Lidlovih delavcev je sramotna

Sindikati so namreč opozorili, da je delovanje vodstva Lidla v času epidemije, ko so delavci v trgovini izpostavljeni velikemu tveganju, pri čemer mnogi nimajo ustrezne zaščitne opreme, »posebej sramotno«.

V Lidlu so pojasnili, da se je Kozoletova vročitvi izogibala, zato so morali pisno seznanitev z vabilom na zagovor popraviti tako, da so datum zagovora predvideli ob upoštevanju 15-dnevnega roka za vročitev in dodatno še treh delovnih dni za pripravo na zagovor. To je razlog, da so določili nov datum za zagovor.

Ko so ji pisno seznanitev z vabilom na zagovor uspeli vročiti, so Kozoletovi ponudili, da zagovor poda tudi pisno ali prek telefonske oz. video povezave. Po njihovih navedbah je to možnost zavrnila. Končno odločitev bodo sprejeli šele po zagovoru.

Lidl: Kozoletova ne more uživati višjega varstva pred kršitvami

»Pri tem pa že sedaj poudarjamo, da Tjaša Kozole zgolj zato, ker je predsednica sindikata, ne more uživati višjega varstva pred kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti kot ostali zaposleni, saj ji takšno varstvo po zakonu ne pripada. Nenazadnje pa bi to predstavljalo neenako obravnavo zaposlenih oz. diskriminacijo, ki je po zakonu in ustavi izrecno prepovedana,« so poudarili v Lidlu.

Novica je v javnosti zaokrožila v začetku marca. Kozoletova je najprej prejela dva opomina pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga, "ker je iz hude malomarnosti huje kršila pogodbene in druge obveznosti na področju zagotavljanja minimalnih higienskih standardov in varnosti živil". Ker to po navedbah Lidla ni zaleglo in so ugotovili še več kršitev, so se odločili za odpoved.

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, ki sodi pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, medtem trdijo, da se je gonja proti Kozoletovi začela, potem ko je pred dobrim letom sindikalno organizirala sodelavke v podjetju in si začela prizadevati za začetek socialnega dialoga.

A vodstvo Lidla postopka odpovedi delovnega razmerja ni ustavilo, tako da je sindikalna zaupnica pred dnevi prejela vabilo na zagovor pred odpovedjo delovnega razmerja. Sledila je prava ofenziva sindikalnih central in posameznih sindikatov. Zagrozili so tudi s pozivom k bojkotu Lidlovih trgovin.