Svetovna protidopinška agencija Wada je v petek pozno popoldne izdala nove smernice za lažje in čim bolj nemoteno izvajanje dopinških testov, ko so testiranja zelo omejena.

"Testiranja potekajo še vedno, seveda v vsaki državi tamkajšnjim razmeram primerno in v okrnjeni obliki. Sloado pri tem upošteva vse smernice, priporočila in omejitve zdravstvenih organizacij ter oblasti, da zajezimo virus sars-cov-2. Pri testiranjih imamo tudi sicer omejitve, veliko uradnikov za testiranja Sloado prihaja iz vrst medicinskega osebja, ki ga ne želimo še dodatno izpostavljati, saj so ta čas 'na prvi frontni črti'. Na drugi strani tekmovanj ni in potekajo le testiranja izven tekmovanj," je za STA pojasnil direktor Sloado Jani Dvoršak.

Sloado je že od svojih začetkov kot eno izmed svojih najpomembnejših nalog izpostavljala pomen izobraževanja in osveščanja o veliki škodljivosti prepovedanih poživil. Z novo spletno učno akcijo, ki je dostopna prek spletne strani Sloado, vabijo vse športnike in njihove trenerje ter ostale spremljevalce, ki sodelujejo pri pripravi in na tekmovanjih, učence osnovnih šol ter dijake srednjih šol.

"Pod vodstvom dr. Nine Makuc smo pripravili spletno izobraževanje, ki sicer v drugačni obliki poteka že dve leti, in se prilagodili sedanjim razmeram. Wada pa je pripravila spletni aplikaciji Alpha, ki je namenjena športnikom, in Coach true za trenerje. Obe sta prevedeni in sinhronizirani v slovenščino, za kar je poskrbela Sloada," je dejal Dvoršak.

"Tekmovanja so prekinjena, družabno življenje se je ustavilo, zaradi zaprtih vadišč tudi običajni trening ni več mogoč. V času, ko smo zaradi epidemije skoraj vsi doma, se nam dogajajo stvari, na katere nismo navajeni, oblikujejo se novi življenjski pristopi, nove oblike vedenja in nov način medsebojnega komuniciranja. Zato smo pripravil učne pripomočke, da je v času omejitve gibanja na voljo spletno učenje za čist šport," je še dodal Dvoršak.