Pozdrav »Zdravo« je bil v sokolskem času vključen v sokolsko prisego (»zaobljubo«) ob proslavljanju državnega praznika 1. decembra (»praznik ujedinjenja«) in sokolsko iniciacijo. Prisega je bila ena od točk Resolucije idejno-programske skupščine Sokola Kraljevine Jugoslavije konec marca 1931 in se je glasila: »Zaobljubljam se, da hočem zvesto in vestno izpolnjevati v svojem društvenem, javnem in zasebnem življenju vse dolžnosti, ki mi jih nalaga svetost in vzvišenost sokolske misli. Izjavljam, da so mi znani predpisi društvenih pravil in da se hočem brezpogojno ravnati po njih. Zaobljubljam se, da ostanem zvest jugoslovanskemu državnemu in narodnemu edinstvu in ideji skupnosti vseh Slovanov. Zdravo!«

Sokol Kraljevine Jugoslavije je bil ustanovljen na podlagi vladnega zakona s 4. decembra 1929 o ustanovitvi Viteške zveze Sokol Kraljevine Jugoslavije (SKJ) s prestolonaslednikom Petrom na čelu in sedežem v Beogradu. Zakon je narekoval vstop (društvenih) telovadnih organizacij Jugoslovanskega Sokola, Hrvaškega Sokola in katoliškega Orla v državnega Sokola, sicer bi bili likvidirani. Katoliški Orli so vstop iz ideoloških razlogov zavrnili in bili likvidirani, Jugoslovanski Sokol oziroma Jugoslovanska sokolska zveza pa je po skupščini sredi decembra 1929 kolektivno prestopila v novega Sokola in sedež je bil iz Ljubljane prenesen v Beograd. S tem se je dejansko zaključilo čisto društveno sokolsko delovanje, ker je bil novi Sokol kombinacija javne »viteške« zveze SKJ z (po zakonu) nadzorom oblasti pri postavljanju vodstev in zasebnih društev, katerih vodstvo je potrjevala župa, župno vodstvo je potrjevala zveza, zvezino pa Ministrstvo za telesno vzgojo naroda.

TOMAŽ PAVLIN, Ljubljana