Lahko bi bolj spoštoval in manj žalil tiste, ki se z njim ne strinjajo. Navedbe o prevaranih sokolih pomenijo, da naj bi bili sokoli prevarani, ker se je dr. Jože Rus 27. aprila 1941 udeležil ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte (OF; oziroma Protiimperialistične fronte, kot se je takrat kratek čas imenovala). Sestanka se je udeležil v imenu celotne skupine slovenskih sokolov narodnih demokratov, ki sta jo sestavljala še Zoran Polič in Franjo Lubej. Zato vse tri upravičeno lahko štejemo za ustanovne člane Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Vsi trije so kasneje odšli v partizane. Menim, da so Jože Rus, Zoran Polič in Franjo Lubej s svojim sodelovanjem pri Osvobodilni fronti delovali častno. Doslej še nisem naletel na podoben negativen odnos do ustanovnih članov OF. Skrunitev njihovega ugleda bi hkrati lahko pomenila skrunitev ugleda OF v celoti.

Dr. Jože Rus, Zoran Polič in Franjo Lubej naj bi s svojim sodelovanjem pri ustanovitvi OF prevarali sokole, njihovo ideologijo in nastopali v nasprotju z zakonom (me prav zanima, katerim). Resnica je prav nasprotna – nastopali so v svojem imenu in v imenu tistih sokolov, ki so jim kasneje sledili v partizane. To so storili v skladu s svojim prepričanjem in s tem na začetku okupacije tvegali svoja življenja. Pri tem se vsiljuje vprašanje, kaj bi po mnenju dr. Čuka za njih bila prava alternativa oziroma za sokole prava odločitev: sodelovanje s sokolsko četniško legijo ali da bi se v najusodnejšem obdobju potuhnili in čakali konec vojne. Prva logika je vodila v kolaborantstvu, druga pa k implicitnemu priznanju okupacije.

Naj sklenem. Menim, da so dr. Jože Rus, Zoran Polič in Franjo Lubej s svojim sodelovanjem pri ustanovitvi OF ravnali častno in si zaslužijo vse spoštovanje. Vse tri, ki so bili tudi partizanski tovariši mojega očeta, sem sam, kot otrok in tudi kasneje, osebno poznal. Prepričan sem, da si ocene in žaljive oznake dr. Čuka ne zaslužijo. Nasprotno, zaslužijo si čast in spoštovanje, saj so za slovenski narod storili ogromno in med drugim omogočili, da je drugo svetovno vojno končal na strani zavezniških sil kot narod zmagovalcev in da še danes živimo na svobodni zemlji.

DR. JANEZ KOCIJANČIČ