Vlogo lahko oddajo tisti, ki so že zaposleni za določen ali nedoločen čas, pa tudi brezposelni, študenti in upokojenci, če izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je na primer starost. Ta je določena od dopolnjenega 18. leta do 60. leta, izhaja iz razpisa.

Kandidati za pomožne policiste morajo imeti med drugim tudi ustrezne psihofizične sposobnosti, srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, slovensko državljanstvo ter vozniški izpit B kategorije.

Šlo bo za pogodbeno razmerje in ne delovni odnos

Med značilnostmi dela pomožnih policistov so na policiji izpostavili delo na vpoklic, med drugim ob naravnih in drugih nesrečah. Izpostavili so, da ne gre za delovno razmerje, ampak pogodbeni odnos s policijo. Za policijske naloge bodo kandidate na policiji usposobili, plačilo pa bodo prejeli za opravljeno delo in za pripravljenost.

Kandidati lahko vlogo vložijo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani policije, vključno z vsemi zahtevanimi potrdili, ali pa prek spletne pošte.