Vsesplošna panika je bila zadnji signal centralnim bankam, da je treba posredovati takoj, tako z dejanji kot tudi z retoriko. Evropska centralna banka je odgovorila z uvedbo izrednega programa za odkup tako javnih kot tudi zasebnih vrednostnih papirjev v obsegu 750 milijard evrov. Hkrati tudi ni ponovila komunikacijske napake izpred enega tedna, ko je njena predsednica izjavila, da ni njihova naloga zapirati razlik v donosnosti državnih obveznic perifernih držav. Stanje na dolžniških trgih se je s tem nekoliko umirilo, zahtevane donosnosti so upadle, povišala se je likvidnost in znižala razlika med nakupnimi in prodajnimi ponudbami. Kljub vsemu pa intervencije centralnih bank na kapitalskih trgih ne bodo zadoščale. Potrebne bodo velike neposredne spodbude tako potrošniku kot podjetjem. Države so sicer že napovedale številne ukrepe, ki pa so usmerjeni predvsem v zagotavljanje likvidnosti. To bo glede na tokratni razvoj premalo. Kot je to že običajno, so z napovedjo pošiljanja čekov oziroma tako imenovanim helikopterskim denarjem ZDA korak pred drugimi.