Arheologi so ta teden začeli sondiranje na območju Rozmanove ulice, ki je potrebno pred nadaljevanjem obnove še preostalega dela novomeškega mestnega jedra. Po besedah vodje sondiranja Slobodana Olića je na območju Rozmanove in Kastelčeve ulice ter Prešernovega trga predvidenih 35 sond. Doslej so jih opravili slabo polovico in že naleteli na prve najdbe.

»Na osrednjem delu Rozmanove ulice smo odkrili bogato prazgodovinsko plast. Predvidevamo, da gre za naselbinsko najdišče, časovno bi ga lahko umestili v obdobje med halštatom in mlajšo železno dobo, morda tudi v obdobje Rima. Prav gotovo bodo pred začetkom gradbenih del na tem mestu potrebna izkopavanja,« pojasnjuje Olić. Meni, da se zaradi tega investicija vendarle ne bi smela zavleči, saj lahko medtem, ko na enem koncu ulice potekajo arheološka izkopavanja, na drugem koncu gradbena dela normalno tečejo, le promet bo treba temu primerno prilagoditi.

Kot je znano, so arheologi pred tremi leti na Glavnem trgu naleteli na prazgodovinsko naselbino, prav tako že pred časom na območju mestnih vrat in kapitlja, medtem ko del mesta okrog Rozmanove ulice doslej ni bil podrobneje raziskan.

Začetek gradnje odvisen od arheologije

Arheološka odkritja bodo tako narekovala začetek in tempo gradbenih del, dodaja vodja urbanističnega sveta mestne občine Tomaž Slak. »Konec sodniranj je predviden za 15. april. Takrat se bo že videlo, ali bodo potrebne obsežnejše arheološke raziskave. A če bo šlo po idealni shemi, bi že aprila lahko objavili razpis za izvajalca. Po izkušnjah z Glavnega trga potem traja nekaj mesecev do končne izbire in začetka del.« Kot dodaja, bi si seveda želeli dela končati še letos, kar pa je najbrž preveč optimistična napoved. »Je pa res, da niti približno ne bo takšnih posegov v globino, kot so bili na Glavnem trgu, čeprav bomo tudi tu menjali vso infrastrukturo pod zemljo. Poleg tega so tudi stavbe bistveno manj ogrožene in bolj stabilne, tako da večjih težav ne pričakujemo.«

Novo podobo bo tako dobila celotna Rozmanova ulica. Tudi stopnišče, ki jo povezuje s Prešernovim trgom, bodo razširili, uredili manjšo ploščad in nove zasaditve, vse seveda v skladu z dogovori z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Po vzoru Rozmanove sledi obnova Prešernovega trga. Kot zagotavlja Slak, bo promet med obnovitvenimi deli mimo gradbišč vsaj delno omogočen. Ocenjena vrednost celotne naložbe je 2,7 milijona evrov, od tega je večina sofinancerskih sredstev iz naslova trajnostne urbane strategije Združenja mestnih občin Slovenije.