»Več ko je pozitivne energije v delovnem okolju in medsebojnega spoštovanja, večja bo zavzetost zaposlenih in s tem poslovna uspešnost podjetja. In seveda obrnjeno, negativna energija, skrhani medsebojni odnosi prispevajo k nezavzetim zaposlenim, imajo posledice, kot sta fluktuacija in absentizem. Nezadovoljstvo na delovnem mestu povzroča višje stroške na področju nadomestila za bolniški dopust, stroške z iskanjem novih delavcev – vse to pa prispeva k slabšim poslovnim rezultatom podjetja,« sta pojasnila generalni direktor Dejan Sušnik in Sandra Erker Haidar, izvršna direktorica prevaljskega logističnega podjetja RCM, ki že osmič sodeluje v projektu Zlata nit.

Medsebojnih odnosov ne moreš kupiti

Komunikacija in pogovor sta pomembni vrednoti, ki ju izpostavlja predsednica uprave Loterije Slovenije Romana Dernovšek: »Ljudje, ki se med sabo dobro razumejo, dobro sodelujejo. Sodelovanje je ključno, ne samo za dobro počutje, temveč tudi za pozitivne rezultate. Gradi zaupanje, zmanjšuje nepotrebno tekmovalnost, spodbuja ljudi, da delijo znanje in delajo skupaj, za skupni cilj. Vse to vodi do boljših in inovativnejših idej, učinkovitosti, dosežkov in posledično dobrih finančnih rezultatov. Sodelovanje ljudi motivira, da delajo raje in bolje, tako tudi dobro poslovanje ne izostane. Da želijo sodelavci prispevati, je pri nas zaradi vloge, ki jo ima Loterija Slovenije pri financiranju slovenskih humanitarnih, invalidskih in športnih organizacij, še posebno pomembno.« Loterija Slovenije v Zlati niti sodeluje petič.

Uvrstitve med finaliste so zelo veseli tudi v podjetju EKWB, ki je specializirano za razvoj in izdelavo tekočinskih hladilnih sistemov za zahtevnejše osebne računalnike in industrijo. »Sami pri sebi podzavestno čutimo, da je v podjetju dobra klima. Ko se sprehodiš med kolegi, začutiš dobro energijo in to je mogoče le, če imaš skupaj ljudi, ki delajo nekaj, kar jim je izziv, in to z ekipo, ki razmišlja podobno. Zato smo se tudi prijavili v Dnevnikov projekt, da vidimo, kako dobra je naša ocena in kje smo glede na druga podjetja. Uvrstitev med finaliste je potrditev,« sta navdušena Edvard König in Matjaž Krč, ki vodita podjetje, katerega kultura temelji na strasti, inovativnosti in tehnologiji.

Vzpostavljanje inovativne klime

Dobri odnosi na delovnem mestu vplivajo na povečano participacijo posameznika, zaradi česar se lahko izboljšajo tudi rezultati organizacije oziroma podjetja, na vzpostavljanje inovativne klime, povečanje produktivnosti in posredno na zmanjšanje stroškov. Pomembni so seveda tudi odnosi med zaposlenimi in nadrejenimi. »Naloga in odgovornost vodstva v podjetju je, da kontrolira raven konfliktov in da prepozna potrebo po vključevanju. Na drugi strani je odgovornost tudi na strani zaposlenih, ki morajo poskrbeti, da konflikti ne pripeljejo predaleč in da ohranjajo profesionalno raven komunikacije, čeprav so se z leti v podjetju ustvarile tudi prijateljske vezi,« menita Sušnik in Erker-Haidarjeva iz družbe RCM, ki ima 28-letno tradicijo in trenutno 51 zaposlenih. Prihodnje leto bo podjetje dokončalo investicijo carinskega skladišča, tako da pričakujejo dodatne kadrovske okrepitve.

»Nezavzetost ali negativen odnos do dela, agresivna ali pasivna medsebojna komunikacija, nepriznavanje dosežkov sodelavcem, manipulativno podajanje informacij, neprevzemanje odgovornosti, nespoštovanje različnosti, širjenje govoric ali zaupnih informacij, tudi prenizka ali (redkeje) previsoka pričakovanja vodij bi lahko štela sem. Vse to slabi medsebojne odnose in slabo vpliva na doseganje skupnih ciljev in skupnost,« je naštevala Dernovškova iz Loterije Slovenije, ki še pravi, da je treba vse neprimerne prakse najprej reševati s pogovorom, kritika pa naj bo usmerjena v iskanje rešitev in ne krivcev.

Pohvale so nujne

V podjetju EKWB iz Komende je med 116 zaposlenimi najbolj priljubljen mesečni zajtrk s predstavitvijo nove kulture in narodno kuhinjo druge države. »Pred dvema leti sva uvedla tudi strukturo informiranja oziroma transparentnosti v podjetje. To so kolegi sprejeli zelo pozitivno. V zadnjem letu poskušamo to nadgraditi, da je še bolj pregledno. Govorimo o dnevnih, tedenskih in mesečnih sestankih. Namen je čim večja jasnost glede dela in prihodnosti podjetja, psihološka varnost zaposlenih in pa prikaz, da jih cenimo. Drugače je zelo lepo sprejet mesečni sestanek, kjer vsem predstavimo, kaj se je zgodilo prejšnji in kaj se bo zgodilo naslednji mesec. Zelo pomemben del tega sestanka so pohvale zaposlenim,» opisujeta delovno vzdušje König in Krč iz EKWB, kjer je cenjena tudi fleksibilnost, saj včasih delo končajo prej, drugič kasneje.

Na zaposlene v Loteriji Slovenije je pustilo močan pečat nedavno srečanje s parakošarkarjem Robijem Bojancem. Po mnenju zaposlenih je ena najbolj navdihujočih oseb, ki so jih kadar koli gostili. Pogovor z njim je bil iskren, zabaven, razmišljujoč in učinkovitejša motivacija za zaposlene kot katero koli formalno izobraževanje. »V družbi nas je 60 zaposlenih s specifičnim znanjem, ki ga na slovenskem trgu praktično ni mogoče najti. Zato je izziv najti primerne kadre. Z namenom zmanjšanja tveganja izgube znanja smo izdelali katalog specifičnega znanja, zapisali posebne usmeritve za sprejem novih sodelavcev ter mentorske programe za sistematično prenašanje znanja na druge, še preden nastopi potreba po novem sodelavcu. S tem imamo pozitivne izkušnje. Naši starejši sodelavci so odprti, zelo radi in temeljito poskrbijo za to, da se njihovi mlajši nasledniki ujamejo,« je povedala Dernovškova.

Vsi trije finalisti se strinjajo, da so pozitivno vzdušje, v katerem konflikte rešujejo z odkritim pogovorom, finančna gotovost in občutek varnosti izredno pomembni tako za vodstvene delavce v podjetju kot za vse druge zaposlene.