»Vse preventivne ukrepe dnevno usklajujemo na ravni Holdinga Slovenske elektrarne, na zahtevo ministrstva za infrastrukturo pa dvakrat dnevno poročamo o morebitnih posebnostih, tako glede stanja zaposlenih kot poteka proizvodnje,« pove Tadeja Jegrišnik, vodja službe za odnose z javnostmi v Premogovniku Velenje, kjer se v teh dneh, tako kot drugod, srečujejo z bojaznijo pred okužbo s koronavirusom.

»Zavedamo se, da bi ustavitev proizvodnje lahko pomenila, da bi Slovenija ostala brez elektrike, brez te pa ne bi mogli delovati bolnišnice in zdravstveni domovi, komunalna in druga podjetja, ki so ključna v boju za zajezitev okužb,« pravi Jegrišnikova. Ker sodi premogovnik med gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost, ki je ključnega pomena za delovanje države, so morali po navodilih vlade in civilne zaščite delo organizirati tako, da rudarji nemoteno opravljajo svoje delo, ob tem pa upoštevajo vsa priporočila pristojnega ministra, da bi zmanjšali morebitno širjenje virusa.

Pogoji dela težki, planov ne dosegajo

Kot nam je povedal eden od rudarjev, pa nezadovoljstvo med njimi raste, saj ne morejo koristiti letnega dopusta, medtem ko v upravi delo lahko opravljajo od doma. »Pogoji dela so vedno težji, od nas se pričakuje vedno več, zato ni izključeno, da ne bomo delali počasneje, kar bi pomenilo manjše količine izkopa, to pa lahko resno ogrozi delovanje TEŠ. Že zdaj ne dosegamo planov, trenutne zaloge premoga zadostujejo za kakšnih 14 dni, skupno pa smo v minusu za kakšnih 350.000 ton premoga, saj delo poteka le na dveh odkopnih mestih,« opozarja eden od zaposlenih, čigar ime hranimo v uredništvu.

Dnevno TEŠ porabi šest tisoč ton premoga

Kot pojasnjuje Jegrišnikova, to, da trenutno obratujeta dva odkopa v različnih delih jame, drži. »Ni pa to v tem obdobju nič posebnega, tako je že nekaj let, saj proizvodnja za TEŠ povsem zadošča. Trenutna dnevna količina proizvodnje premoga z obeh odkopov znaša od 11.000 do 12.000 ton, se bo pa še v tem tednu povečala na načrtovanih 15.000 ton,« pojasnjuje Jegrišnikova. »Do manka v doseganju načrtovane proizvodnje premoga, ki se je pojavil v letošnjem letu, je prišlo, ker smo začetek odkopa v enem delu jame načrtovali že konec lanskega leta, a se je proizvodnja zaradi izjemno zahtevnih geotehničnih pogojev in težav dejansko začela šele v drugi polovici februarja. Na drugem odkopu, na katerem smo začeli kopati v začetku leta, pa smo imeli zadnje tedne težave, ki so vplivale na proizvodnjo. A zdaj se stanje izboljšuje in dnevna proizvodnja premoga že dosega načrtovano.«

Kot še dodajajo v Premogovniku, glede na to, da so se delovni pogoji na obeh odkopih normalizirali, ne pričakujejo, da bi se zaostanki še naprej povečevali. »Trenutno je na deponiji za dobavo TEŠ pripravljenih 185.000 ton premoga. Glede na porabo v minulih dneh, ko je bilo porabljenih okoli šest tisoč ton na dan, ocenjujemo, da trenutna količina premoga na deponiji zadošča za nemoteno enomesečno obratovanje TEŠ. Ob nadaljnjem normalnem izkopu pa se bo zaloga na deponiji le še povečevala,« odgovarja Jegrišnikova.