Vlada poziva ljudi, naj ostanejo doma. Toda vsi tega navodila ne morejo izpolniti. Eni zato, ker morajo na delo, da bi si zagotovili kruh, drugi pa, ker doma in kruha sploh nimajo. Med najbolj ogroženimi skupinami so brezdomci. Kot so nam povedali socialni delavci, je med njimi precej ljudi s kroničnimi težavami dihal, pljučnimi in drugimi boleznimi, prav tako je veliko starejših.

Po besedah nevladnikov mnogi med njimi kažejo znake obolenj zgornjih dihal, zato bi morali biti v izolaciji, za kar pa nimajo možnosti. Po Ljubljani se gibljejo nezaščiteni, vse bolj je motena njihova oskrba, kajti dnevni centri so se morali zapreti, zavetišča pa ne sprejemajo novih uporabnikov. Zaščitnih mask in rokavic nimajo, dodatnih prostorov, kjer bi lahko preživeli čas koronavirsa, za zdaj ni, izgubili pa so tudi dostop do stranišč in tekoče vode, kajti javno podjetje VOKA Snaga je zaprlo javna stranišča.

Brez pripravljenih rešitev

V zavetišču na Poljanski cesti, ki ima sicer zasedene zmogljivosti, ne sprejemajo novih ljudi. A tistih, ki so bili v zavetišču doslej, niso vrgli na cesto, pri čemer jih skušajo čim bolj izolirati in skrbeti za higieno. »Bili smo v dilemi, ali zapremo zavetišče ali damo ljudem vseeno hrano. Smo birokrati ali ljudje?« je dejal vodja zavetišča Boris Kosec in dodal, da ob 11. uri razdelijo le suhe obroke hrane. Zaščitne opreme vsaj do včeraj dopoldne niso dobili. Kosec meni, da morali imeti za izredne primere pripravljene rešitve. Sam je občino že opozarjal, naj zagotovi dodatne prostore, v katerih bi ljudje lahko preživeli krizo, kakršna je zdaj. »Vedno se gleda skozi neliberalno prizmo, ali se nekaj splača. Nikomur ne morem razložiti, da je dobro imeti zavetišče, četudi bi bilo prazno. Tako imaš namreč prostore pripravljene, če se kar koli zgodi, tako kot se je zgodilo zdaj,« je dejal.

Z enakimi težavami se ukvarjajo druge organizacije v mestu, ki skrbijo za najranljivejše skupine. Hana Košan iz Kraljev ulice je povedala, da delajo v skladu z navodili vlade, da je treba dnevne centre zapreti. Delo poteka predvsem po telefonu, nujne zadeve, kot je razdeljevanje hrane in pribora za injiciranje, pa potekajo na prostem. »Nekako krmarimo, kot mislimo, da je najbolje za ljudi, nimamo pa nobene procedure za primer okužbe. Dobili naj bi nova navodila ministrstva, a jih še nismo prejeli,« je pojasnila Košanova in se vprašala, kakšne bodo posledice, če se bo kdo od brezdomcev okužil. Da bi v tem primeru lahko prišlo do hudih posledic, so ji povedali italijanski socialni delavci, ki so ji razložili, da za obolele brezdomce v bolnišnicah ni bilo prostora. Ljudje so ostali prepuščeni sami sebi, po zaprtju centrov za brezdomce pa je na cesti nastal kaos. Tistim, ki so se zadrževali na javnih površinah, so policisti celo začeli pisati globe.

Nestrinjanje ministrstva in občine

Tudi zato, da bi se izognili takšnemu scenariju, so nevladne organizacije s področja brezdomstva in zasvojenosti poslale urgentni poziv ljubljanski občini, naj pripomore k ureditvi razmer. Med drugim občino pozivajo, naj sprejme takšne ukrepe, ki bodo onemogočili potencialno širjenje virusa, a ljudem omogočili dostop do tekoče in pitne vode ter osnovnih higienskih pripomočkov, kar so izgubili z zaprtjem javnih sanitarij. Predlagali so, naj občina nemudoma skliče koordinacijsko skupino in naj omogoči dodatne prostore, ki bi bili na voljo ob morebitni izolaciji. Prav tako mestno oblast pozivajo, naj zagotovi nastanitvene zmogljivosti za celodnevno bivanje, ne le za čez noč. Poudarili so, da se je znova pokazalo, da bi vsakdo moral imeti dom. Občino so zato pozvali, naj skupaj z državo poskrbi, da bodo prazna stanovanja, ki jih sicer najemajo turisti, namenjena tistim, ki jih ta trenutek potrebujejo.

Z občine so odgovorili, da pobude nevladnikov »žal v nobeni točki niso skladne z vladnimi navodili o preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom«. Tudi v zvezi z javnimi stranišči, čeprav na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pravijo, da javnih stranišč ne bi smeli zapirati, ker je dostop do tekoče vode v tem času ključen. Na občini pravijo, da so zaščitna sredstva namenili javnim službam, bivanjske kapacitete (hostel Celica) pa osebju UKC. Dodali so, da praznih stanovanj nimajo.