Novosti in ukrepi

• Hojs: Pripravljamo odlok o omejitvi zbiranja do pet ljudi na javnih površinah.

• Predviden je tudi nadzor nad zbiranjem in kazni.

• Odbor DZ za delo je potrdil predlog zakona o nadomestilih za zaposlene.

• Stroški teh ukrepov bodo znašali nekaj čez 50 milijonov evrov.

• V ukrep so vključeni tudi samozaposleni, ki se jim odloži plačilo prispevkov.

• Vlada uvaja tudi odlog plačila kreditov za gospodarske družbe.

Vlada je sprejela predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev, po katerem bodo banke in hranilnice za obdobje 12 mesecev lahko odložile plačila posojil gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom in kmetom. Tistim, ki jim je bilo z odlokom onemogočeno poslovanje, morajo banke to obvezno odobriti.

Finančni minister Andrej Šircelj je po današnji seji vlade pojasnil, da gre za odlog obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih z bankami in hranilnicami, za obdobje 12 mesecev.Počivalšek: Proizvodni procesi se ne smejo ustaviti

Problematično pa je zapiranje proizvodnih obratov zaradi epidemije novega koronavirusa, saj bi lahko ogrozilo oskrbe prebivalstva. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je zato delodajalce pozval, naj delovne procese organizirajo tako, da bodo v največji meri zaščitili zdravje svojih zaposlenih. Proizvodni procesi se ne smejo ustaviti, je opozoril.

Kot primer dobre prakse so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo izpostavili organizacijo dela družbe Hisense Gorenje iz Velenja, ki je v kitajski lasti. Družba je pravočasno uvedla ustrezne ukrepe za varovanje zdravja zaposlenih in preprečevanje širjenja koronavirusa, proizvodne procese pa organizirala tako, da so pri delovnem procesu ustrezno ščiti varnost in zdravje vseh zaposlenih v podjetju, so ocenili.

Odbor DZ za delo potrdil nadomestila

Delodajalci bodo morali delavcem, ki jih bodo napotili na čakanje na delo, izplačati 80 odstotkov nadomestila plače, ki je povprečna plača delavca v zadnjih treh mesecih. Pri tem bo delodajalec kril 60 odstotkov, država pa 40 odstotkov teh 80 odstotkov nadomestila. Delavec bo lahko na čakanje napoten največ za tri mesece.

Delodajalec bo lahko pravico do delnega povračila nadomestil plače uveljavil le enkrat in največ za tri zaporedne mesece. V šestih mesecih po izteku ukrepa ne bodo smeli odpuščati. Do pomoči ne bodo upravičeni delodajalci, ki so davčni dolžniki, ki so kršili delovno zakonodajo ali ki so v postopku zaradi insolventnosti.

Do 80 odstotkov nadomestila plače bodo upravičeni tudi delavci, ki bodo morali biti po odločbi ministra za zdravje v karanteni, bo pa v tem primeru plačilo v celoti krila država.

Samozaposlenim odlog plačila socialnih prispevkov za dve leti

Odbor je sprejel več dopolnil, s katerimi je med drugim med upravičence vključil samozaposlene ter jim omogočil odlog plačila socialnih prispevkov za april, maj in junij letos za dve leti.

Stroški ukrepov po tem zakonu bodo po prvih ocenah znašali nekaj čez 50 milijonov evrov, je v izjavi po seji vlade povedal minister za delo Janez Cigler Kralj.

Več članov odbora se je zavzelo za to, da bi se samozaposlenim te prispevke odpisalo ali se jih polovico odpisalo, za polovico pa odložilo plačilo. Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Robič je povedala, da je zaenkrat predlagan odlog, da pa se bodo o pomoči samozaposlenim, ne le glede prispevkov, še usklajevali.

Tudi samozaposleni v kulturi Simonitija pozivajo k interventnim ukrepom

Skupina za pomoč samozaposlenim v kulturi, ki se je v teh dneh oblikovala na Facebooku, je na ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovila javno pismo. V njem Simonitija poziva, da v času pandemije koronavirusa oblikuje in sprejme interventne ukrepe s potrebnimi oblikami pomoči za samozaposlene v kulturi.

Kot so zapisali, kar četrtina samozaposlenih v kulturi v Sloveniji že sicer živi pod pragom revščine, zaradi odpovedi malodane vseh aktivnosti na področju kulture pa se številni soočajo z izpadom dohodka, kar jih ogroža v njihovih najbolj osnovnih življenjskih potrebah.

Delodajalci morajo o delu na domu obvestiti inšpektorat za delo

Delodajalci morajo o nameravanem organiziranju dela na domu v času epidemije širjenja koronavirusa obvestiti Inšpektorat za delo RS. Obseg obveščanja sicer ni predviden, priporočajo pa, da poleg seznama zaposlenih pošljejo še opis dela in predvideno trajanje dela na domu, pri tem pa lahko navedejo, da bo potekalo do izteka izjemnih okoliščin.