Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je včeraj na vlado oziroma krizni štab ter na ministrstvi za delo in zdravje naslovila poziv, naj v vseh delujočih podjetjih zagotovijo striktne varovalne ukrepe. Če to ni mogoče, pa naj sprejmejo ukrepe za ustavitev proizvodnje.

Sindikati opozarjajo, da se med delavci širita strah in nezadovoljstvo. Številni se sprašujejo, zakaj so nekateri lahko doma, drugi pa ne, kar pomeni, da ogrožajo svoje zdravje in zdravje drugih. Delavci pravijo, da se kljub preventivnim ukrepom vlade in priporočilom stroke v marsikaterem slovenskem podjetju delo izvaja v skupinah, ki štejejo tudi po več sto oseb, brez osnovnih zaščitnih sredstev in na razdaljah, ki jih strokovnjaki kategorično odsvetujejo. Mnogi opozarjajo, da morajo delati kljub temu, da so nekateri v podjetju že zboleli, da od delodajalcev ne dobijo niti pojasnil niti navodil. Tisti, ki želijo delati od doma, so ponekod deležni groženj z odpovedjo delovnega razmerja in disciplinskimi ukrepi. Spet drugje delavcem enostransko odrejajo letni dopust ali jim dopuste prepovedujejo. Ponekod napovedujejo znižanje plač in podobno.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po včerajšnji seji sveta za nacionalno varnost povedal, da trenutno ni potrebna popolna prepoved proizvodnje. Opozoril je, da bi zapiranje podjetij, zlasti na področju energetike, trgovine, komunalnih storitev, varnosti, logistike in živilskopredelovalne industrije, ogrozilo oskrbo prebivalstva. Gospodarstvenike je pozval, naj organizirajo delovne procese tako, da bodo v največji meri zaščitili zdravje zaposlenih.

V GZS si želijo jasnih protokolov

Da pozivi k zapiranju podjetij niso pravi ukrep, menijo tudi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Obenem od predsednika vlade zahtevajo, da v najkrajšem času izda jasna navodila podjetjem, kakšni so varnostni protokoli za gospodarstvo. Taka navodila bi bila po njihovem mnenju lahko tudi merilo, katera podjetja lahko ostanejo delujoča in katera naj zaradi nezmožnosti zagotavljanja varnosti za zaposlene in prebivalce začasno ustavijo delovanje.

Delavec lahko v skrbi za zdravje odkloni delo

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da ima delavec pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi. Prav tako ima v primeru neizogibne nevarnosti pravico zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.

Na ministrstvu za delo poudarjajo, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter sprejeti takšne ukrepe, ki v največji možni meri zmanjšujejo izpostavljenost okužbi. Pri tem navajajo začasno prepoved dela zaposlenim, ki kažejo znake okužbe ali ki prihajajo z ogroženih območij, in zagotovitev ustreznih delovnih pogojev, in sicer tako, da zaposleni opravljajo delo na ustrezni medsebojni razdalji. Delodajalci morajo v največji možni meri omejiti službene sestanke in službene poti oziroma jih izvesti z uporabo tehnoloških pripomočkov. Zagotoviti je treba ustrezno zračenje prostorov in razkuževanje površin ter zaposlene temeljito seznaniti s preventivnimi ukrepi.

Vlada je včeraj na portalu gov.si izdala dopolnjeno verzijo dokumenta s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaradi širjenja koronavirusa. Ob tem je tako delodajalce kot zaposlene pozvala k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da se delavec in delodajalec o čim več rešitvah dogovorita skupaj (več na spletnih straneh Dnevnika).