1. Čakanje na delo in karantena

Predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga bo DZ obravnaval po nujnem postopku, predvideva državno pomoč delodajalcem, ki zaradi slabega poslovnega položaja ne morejo zagotavljati dela najmanj 30 odstotkom zaposlenih delavcev hkrati in jih bodo zato napotili na začasno čakanje na delo.

Pomoč države je predvidena tudi v primerih, ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi karantene, odrejene z odločbo ministra za zdravje.

V obeh primerih bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove za nadomestilo plače. Pri čakanju na delo bodo breme izplačila nadomestila plače v višini 60 odstotkov nosili delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država, pri karanteni pa bo za nadomestilo plače poskrbela izključno država. Skupaj so za ta ukrep namenili 51,5 milijona evrov.

2. Delo od doma

V okviru zakona o delovnih razmerjih je delodajalcem omogočene tudi nekaj fleksibilnosti pri opravljanju dela: delovne procese lahko organizirajo kot delo na domu.

3. Kreditne linije

Država bo likvidnostne težave podjetij reševala skupaj s SID banko, in sicer v obliki novih oziroma dopolnjenih ukrepov v skupni vrednosti približno 200 milijonov evrov in v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij prek bank.

Skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom ministrstvo za gospodarstvo pripravlja še ukrepe za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupnem okvirnem znesku 115 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na trgu na voljo od 20. marca.

Regionalni razvojni sklad Ribnica bo medtem podjetjem omogočil, da bodo državna posojila zamenjala za cenejša in dolgoročnejša.

4. Poroštveni potencial

Za posojila ima gospodarsko ministrstvo trenutno na voljo šest milijonov evrov, v dogovoru z ministrstvom za finance pa bi lahko po potrebi aktivirali še za približno 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

5. Odlog davčnih obveznosti

Poslovni subjekti lahko pri blaženju posledic epidemije koronavirusa posežejo tudi po ugodnejših načinih poplačila davčnih obveznosti. Mogoč je odlog plačila davka za največ 24 mesecev ali obročno odplačilo davka na največ 24 obrokov. Ob tem morajo sicer dokazati, da jim grozi hujša gospodarska škoda, ali pa predložiti ustrezno zavarovanje. Poleg tega finančno ministrstvo pripravlja dodatne ukrepe za odlog plačila nekaterih finančnih obveznosti.

6. Odlog bančnih obveznosti

Gospodarski minister Počivalšek med ukrepi za pomoč podjetjem omenja tudi preložitev bančnih obveznosti za vsaj pol leta.

7. Podaljšani roki za predložitev dokumentacije

Finančno ministrstvo načrtuje podaljšanje rokov za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom – Finančni upravi RS in Ajpesu.

8. Ukrepi za samozaposlene

Gospodarsko ministrstvo pripravlja rešitve za samozaposlene, in sicer v obliki dopolnil k predlogu zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.

Dopolnila bodo šla v smeri morebitnega odloga socialnih prispevkov za samostojne podjetnike brez zaposlenih, napovedujejo na ministrstvu. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa pravi, da razmišljajo tudi o financiranju 40-odstotnega nadomestila plače samostojnim podjetnikom.

9. Promocija turizma

Slovenska turistična organizacija (STO) se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu odzvala s spremembo aktualnih javnih razpisov in prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma.

10. Pomoč na področju internacionalizacije

Gospodarsko ministrstvo zmanjšanje negativnih vplivov načrtuje tudi z delnim povračilom stroškov malim in srednje velikim podjetjema zaradi načrtovane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi koronavirusa. Prav tako bo pokrit strošek udeležbe na virtualnem sejmu.