45-članski ljubljanski mestni svet bi se naslednjič moral sestati prihodnji ponedeljek, a je ljubljanski župan Zoran Janković danes svetnikom sporočil, da »zaradi trenutne situacije glede koronavirusa (sars-cov-2) in upoštevajoč vse ukrepe in priporočila, ki veljajo v državi«, 12. sejo mestnega sveta do nadaljnjega preklicuje. Hkrati je preklical tudi vse aktivnosti delovnih teles mestnega sveta. »O novem terminu seje in o nadaljnjem delu delovnih teles boste obveščeni,« je svetnikom sporočil Janković.

Svetniki pozivali k odpovedi

K odpovedi seje mestnega sveta je že včeraj župana pozval vodja svetniškega kluba SDS Igor Horvat, in sicer zaradi razglasitve epidemije in »skrb zbujajoče situacije v zvezi s širitvijo koronavirusa v Sloveniji in posebej na območju mesta Ljubljane«. »Predlagamo, da ravnamo odgovorno in sejo izvedemo, ko bodo razmere za to primerne in ne bomo ogrožali zdravja ljudi. Vsekakor ne prej kot v 14 dneh od datuma sedanjega sklica,« je zapisal Horvat.

Preden je župan sporočil odločitev o odpovedi seje, nam je samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev Janez Stariha dejal, da se morebitne seje ne bi udeležil. Omenil pa je možnost, da bi bila seja opravljena korespondenčno, kot so bile izvedene nekatere seje odborov. Za vodjo svetniškega kluba Levica Milana Jakopoviča je bila odpoved seje logična. Pojasnil je, da bi bila izvedba seje v takšnih razmerah smiselna le, »če bi mestni svet moral sprejeti ukrepe, ki bi vplivali na življenje prebivalk in prebivalcev in blažili njihovo stisko. V takem primeru nam poslovnik sicer omogoča delo sveta v izrednem stanju. V izrednem stanju oziroma v izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in poslovnik.« Ker na dnevnem redu načrtovane seje ni posebnih ukrepov, izvedba seje prihodnji ponedeljek torej ni nujna. »Po terminskem načrtu je naslednja seja predvidena 20. aprila. Do poletja so nato predvidene še tri seje, tako da bo časa za redno delovanje sveta še dovolj,« je prepričan Jakopovič.

Brez razprave o počitniškem domu

Velja spomniti, na 12. seji bi mestni svet med drugim odločal o dodelitvi koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju prestolnice, o prodaji občinskega mladinskega počitniškega doma in pripadajočih zemljišč v Poreču in o predlogu sprememb občinskega prostorskega načrta za območje starega Kolizeja po postopku lokacijske preveritve. Potrjevali bi tudi končni predlog odloka o zbiranju odpadkov v Ljubljani in o predlogu sklepa o ugotovitvi javne koristi na nekaterih zemljiščih ob delu trase kanala C0, ki bi občini dajal možnost pridobiti pravico začasne uporabe na zemljiščih v zasebni lasti.