»Pristanišče trenutno deluje normalno, kar pomeni, da nemoteno izvajamo vse pristaniške operacije,« so za STA pojasnili v Luki Koper.

Koprsko pristanišče je sicer objekt posebnega pomena za obrambo in gospodarstvo države, zato ima status objekta kritične infrastrukture. Luka Koper kot koncesionar v koprskem pristanišču ima zato izdelan načrt odzivanja na krize, vključno z epidemijo. Načrt je namenjen zagotovitvi neprekinjenega delovanja družbe, s ciljem zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, so povedali za STA.

Že sredi februarja so v Luki vzpostavili delovno skupino, ki sprejema ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Družba je sprejela tudi protokol za morski in kopenski del, ki je usklajen z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in vsemi državnimi organi, ki izvajajo svoja pooblastila na območju pristanišča.

Vse sprejete ukrepe ter aktivnosti družba ažurno sporoča interni in zunanji javnosti, poslovnim partnerjem in vsem zainteresiranim deležnikom. Med ključnimi ukrepi so preprečevanje zadrževanja večjega števila ljudi na enem mestu in dosledno spoštovanje samozaščitnih ukrepov.

Zaradi kompleksnosti razmer v celotni globalni logistiki so se v Luki Koper sicer odločili, da bodo konkretne podatke o vplivu krize na pretovor objavili šele v sklopu predvidenih uradnih objav po finančnem koledarju družbe. »V tem trenutku je namreč nemogoče predvideti posledice,« so poudarili.

Dejstvo je, da ladjarji prilagajajo svoje resurse aktualnim razmeram. Prav tako je nemogoče predvideti posledic ukrepov, ki jih sprejemajo evropske države, so navedli. »V Luki Koper smo neprestano na zvezi z ladjarji in vsemi ostalimi poslovnimi partnerji, spremljamo razmere ter se prilagajamo spremembam,« so še zapisali.

V Intereuropi so se medtem na nove razmere zaradi covid-19 že prilagodili tako, da zaposleni na področjih, kjer je to mogoče, delajo od doma. V koprski družbi pa se že kaže izpad naročil na nekaterih produktih. Kot so navedli za STA, položaj redno spremljajo in sprejemajo ustrezne ukrepe.

Trenutno je glede na naravo posla zelo težko oceniti dejanski vpliv koronavirusa na prihodke, saj se bo ta pokazal šele v bližnji prihodnosti. Logistično ponudbo medtem prilagajajo potrebam strank, preverjajo različne možnosti ter jih sproti prilagajajo spreminjajočim se razmeram skladno z razpoložljivostjo opreme in servisov prevoznikov.