Varuh konkurence je sporočil, da je Apple zlorabil svoj položaj in onemogočal trgovcem konkuriranje pri cenah. Kazen je doletela tudi Applova francoska trgovca na debelo, skupno bodo morali plačati 140 milijonov evrov globe.

Po navedbah vodje organa Isabelle de Silva gre za najvišjo kazen proti kakšnemu podjetju v Franciji doslej.

Varuh je postopek začel leta 2012, ko se je eden prodajalcev Applovih izdelkov pritožil zaradi nekonkurenčnih praks.

V postopku je odkril tri področja nekonkurenčnega ravnanja, in sicer se je, kot prvo, Apple s trgovcema na debelo dogovoril, da si medsebojno ne bodo konkurirali, kot drugo, neodvisni trgovci na drobno niso mogli, ne da bi tvegali, znižati cen, kar je pomenilo uravnavanje drobnoprodajnih cen, kot tretje, Apple je izkoristil svoj položaj in ekonomsko odvisnost trgovcev z njegovimi izdelki ter jim vsiljeval slabše pogoje, kot so jih imele Applove trgovine.