»Zadnja beseda je vaša,« je obtoženo nagovorila predsednica velikega sodnega senata, mariborska okrožna sodnica Simona Murko. Medihi Hromadžić so šle besede težko iz ust, vztrajno so jo premagovala čustva. »Želela bi povedati, da mi je težko,« je komajda izdavila. »Nisem imela namena storiti dejanje. Zelo ga obžalujem.« Več ni zmogla ubesediti.

Hromadžićevi je jasno, da bo morala odslužiti dolgo zaporno kazen za to, kar je storila 8. marca 2018. Njen odvetnik Franci Šošterič si vztrajno prizadeva prepričati sodišče, da je obtožena kvečjemu zagrešila uboj na mah in poskus uboja, pri čemer je bila v času storitve dejanj bistveno zmanjšana njena zmožnost imeti svoje ravnanje v oblasti.

Tožilstvo že tretjič terja maksimum

Okrožna tožilka Tadeja Majcen ne odstopa niti za milimeter. Tridesetletno enotno zaporno kazen je predlagala junija lani, potem je mariborsko prvostopenjsko sodišče obsodilo Hromadžićevo na 20 let zapora, pri čemer je tožilski očitek omililo v uboj in poskus uboja. Trideset let zapora je tožilstvo neuspešno predlagalo tudi na lanski pritožbeni seji mariborskega višjega sodišča, ki je razveljavilo sodbo, ker v njej ni bilo v zadostni meri razčiščeno in razloženo vprašanje prištevnosti obdolženke. Primer je vrnilo na okrožno sodišče pred spremenjen senat.

V petek popoldne je tožilka ponovila vajo. V sklepni besedi je podrobno in obširno orisala dogajanje tistega jutra v stanovanjskem bloku na Pobrežju. Utemeljevala je, zakaj naj bi obtožena Mariborčanka na grozovit način umorila sestro Mersiho in poskusila umoriti njuno mater Iznado. Kako je dvojčico vsaj 48-krat zabodla in med izvrševanjem dejanja manjši nož zamenjala z večjim. Kako je njuna mati posegla med sestri in jo je Mediha zabodla skupaj 12-krat.

Znova je Majcnova podrobno opisala, kako je Mersiha pobegnila iz stanovanja in se zatekla k sosedu, ki je njo in njeno mater pospremil po stopnicah. Vendar je blok uspela zapustiti le mati Iznada. Mersiha se je zgrudila v medetaži, tam jo je dohitela obtožena in dokončala krvavo dejanje. Po besedah soseda je obtožena zabadala v oškodovanko hitro in silovito »kot mitraljez«. Hromadžićeva je pozorno poslušala tožilko in vseskozi jokala.

Majcnova je sicer priznala olajševalno okoliščino, da je bila prištevnost obtožene – zaradi akutne čustvene reakcije na strah – bistveno zmanjšana. Izpostavila je še njeno nekaznovanost in vpliv zapletenih odnosov med družinskimi člani. Kot oteževalno okoliščino pa je omenila neusmiljenost izvršitve kaznivega dejanja. Zato je znova terjala 27 let zapora za umor sestre in 14 let zapora za poskus umora matere, kazni naj se Hromadžićevi združita v maksimalno 30-letno zaporno kazen. Terjala je še, da naj se 40-letni obtoženi podaljša pripor do pravnomočnosti sodbe.

Mati ji je oprostila

Zagovornik Šošterič je v sklepni besedi opomnil, da preiskovalci niso nikdar našli manjšega noža. Zato mu je nerazumljivo, da ga tožilka še kar omenja v obtožnici. Advokat je skušal še zasejati dvom o izpovedi soseda, ker naj bi večkrat spreminjal zgodbo, kako je potekalo krvavo dogajanje v stanovanju soseda in na stopnišču. Po njegovem prepričanju ni možno očitati Hromadžićevi umora tudi zato, ker naj bi njena sestra izdihnila, še preden jo je obtožena dohitela na stopnišču. Pripor želi Šoštarič nadomestiti s hišnim priporom, ker ponovitvena nevarnost naj ne bi več obstajala. Mati je namreč že pred časom oprostila hčerki in jo obiskuje v zaporu na Igu. Senat bo sodbo razglasil v sredo.