V Šlajmerjevem parku, ki se stiska med Šlajmerjevo ulico in Zaloško cesto, že nekaj let stoji prazen podstavek, na katerem je stal doprsni kip kirurga Eda Šlajmerja. Tega so neznanci ukradli marca 2013. Policiji originala, ki ga je ustvaril kipar Zdenko Kalin, ni uspelo najti, Mestna občina Ljubljana pa replike ni mogla naročiti, saj se je kalup izgubil.

A kot kaže, bi v prihodnje Šlajmerjev park vendarle utegnil znova krasiti kip tega znamenitega kirurga. Občinska komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana je namreč na svoji seji 4. marca letos zavzela stališče, da Mestna občina Ljubljana začne aktivnosti za postavitev nadomestnega doprsnega kipa dr. Eda Šlajmerja. »Za izdelavo kalupa je zadolžen član komisije, profesor Matjaž Počivavšek, ki na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v učnem procesu s študenti po fotografijah originala oblikuje kalup za izvedbo kiparske replike,« so še sporočili s komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij.

Izgubljeni spomeniki

V preteklosti so bili kipi v Ljubljani pogosto tarča tatov. Nekateri so bili najdeni v prejšnjem stanju, drugi so bili najdeni močno poškodovani, za nekaterimi pa se je za vedno izgubila vsaka sled. Šlajmerjev doprsni kip je le eden od kipov, za katere ni najti kalupov, zato jih je toliko težje nadomestiti.

Pred časom so na občini povedali, da na primer ne morejo nadomestiti spomenika Svoboda Tineta Kosa, ki je stal pri vhodu v športni park Stanka Bloudka, kipa Plavalka Franceta Goršeta, ki je stal nad vhodom v kopališče Ilirija, doprsnega kipa Stanka Bloudka Stojana Batiča, ki je stal v športnem parku Tivoli, ter spomenika v NOB padlim profesorjem in dijakom Draga Tršarja, ki je stal na Dunajski cesti 102. vbr