Potem ko je Elektro Ljubljana v skladu z odločbo okoljskega inšpektorata Kemisu odklopil elektriko v zalogovniku za požarno vodo, enem od treh objektov, ki jih je gradbena inšpekcija razglasila za nelegalne, je Komunala Vrhnika predelovalcu odpadkov v istem objektu odklopila še vodo. V zalogovniku je še vedno 400 kubičnih metrov vode, ki v primeru požara omogoča gašenje, sistem avtomatskega gašenja pa še vedno deluje.

»Kemis lahko tudi v teh razmerah deluje in sprejema odpadke ter zagotavlja požarno varnost na ustrezni ravni,« pravijo v Kemisu, kjer so že pred dnevi napovedali, da bodo kljub prepovedi obratovanja še naprej sprejemali odpadke. Enak ukrep lahko pričakujejo tudi v nadstrešnici za skladiščenje odpadkov, kajti gradbena inšpekcija je tudi za ta objekt prepovedala izvedbo komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.

UKC noče zaprtja Kemisa

Na odločitev Kemisa, da ne bo spoštoval odločbe gradbene inšpekcije, so se odzvali na vrhniški občini, kjer so izrazili prepričanje, »da ima inšpektorat in pa državni aparat sredstva, da bo preprečil tudi takšno nadaljevanje samovoljnega ravnanja Kemisa«. Razložili so, da je inšpektorat skoraj pol leta po roku ugotovil le to, kar sta pred njim ugotovila že okoljsko ministrstvo in upravno sodišče. »S tem je gradbeni inšpektorat družbi Kemis pol leta omogočal izvajanje dejavnosti v nezakonitem objektu in mu s tem vsaj posredno tudi omogočal prilagoditev na trenutek, ko bodo objekti Kemisa končno spoznani za nelegalne,« so zapisali.

Kemis se že ves čas sklicuje na to, da bi zaprtje podjetja privedlo do velikih težav na področju skladiščenja odpadkov, predvsem nevarnih. Pri tem ima podporo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC). V javnem pismu je generalni direktor Janez Pokljukar na pristojne apeliral, naj »zagotovijo možnost za neprekinjen, ustrezen in gospodaren prevzem odpadkov«. Zapisal je, da Kemis od UKC prevzema nevarne in nenevarne odpadke v skupni količini več kot 20 ton na leto. Dodal je, da bi morebitna prekinitev odstranjevanja odpadkov povzročila njihovo kopičenje ter posledično upočasnitev delovnih procesov in povečanje tveganja. »V trenutnih razmerah si ne moremo privoščiti, da ostanemo brez poslovnega partnerja, ki odvaža naše odpadke,« je zapisal v luči stanja, ki ga je povzročilo širjenje koronavirusa.