Upravna enota Ljubljana je zaradi epidemije novega koronavirusa najprej razglasila zaprtje krajevnih uradov v Velikih Laščah, Dolu pri Ljubljani, Škofljici, Igu, Dobrovi, Medvodah in Notranjih Goricah, nato pa je močno omejila tudi poslovanje upravne enote na Tobačni v Ljubljani. Na spletni strani so med drugim zapisali, da se morajo stranke za obisk upravne enote predhodno naročiti prek telefona oziroma prek navadne ali elektronske pošte, stranke pa sprejemajo samo v najnujnejših primerih.

O nujnosti vsakega primera posebej

Kaj vse se šteje za najnujnejši primer, je bilo v času našega obiska Tobačne ob enih popoldne nejasno. Pred vhodom je ves čas čakalo okoli deset ljudi, ki jih vljudna varnostnika nista spustila v prostore upravne enote. Tudi onadva sta pojasnjevala, da lahko vstopijo le stranke z najnujnejšimi primeri. V praksi je to pomenilo, da sta stranke, ki so prišle podaljšati vozniško dovoljenje, odslovila s pojasnilom, da lahko vozniško dovoljenje podaljšajo le poklicni vozniki. A zdelo se je, kot da gre za sprotno odločanje, kaj je nujno in kaj ne, saj sta občasno izginila v notranjost zgradbe po dodatna pojasnila. V času našega odhoda se je eden izmed njiju ravno odpravil preverit, ali primer tujega državljana, ki mora do nedelje urediti dokumente za pot družine iz Slovenije v Nemčijo, sodi med najnujnejše primere ali ne.

Popoldne so nam z ministrstva za javno upravo dodatno pojasnili, kdo lahko računa na storitve na upravni enoti: »Za najbolj nujne primere se štejejo postopki vezani na rojstvo otroka, postopki vezani na smrt ter vsi ostali nujni postopki vezani na osebna stanja - podaljšanje ali vzpostavitev osebnih dokumentov za nujne primere - , nujni postopki vezani na potek veljavnosti drugih dokumentov, kot na primer dovoljenja, vezana na prebivanja tujcev (potek veljavnega dovoljenja), nujno podaljšanje vozniškega dovoljenja, nujna prijava prebivališča.« Kljub temu pa nujnost ostaja relativen pojem, saj »upravičenost urejanja zadeve upravne enote presojajo vsako posebej, glede na obrazložitve posameznih strank,« pravijo na resornem ministrstvu, kjer stranke pozivajo, da zadeve, ki jih je mogoče urediti po elektronski pošti ali s pomočjo portala eUprava, opravijo po tej poti.

Sodišče kot med sodnimi počitnicami

S ponedeljkom svoja vrata pripirajo tudi sodišča. Predsednik vrhovnega sodišča je sprejel odredbo, po kateri bodo slovenska sodišča do preklica oziroma največ dva meseca opravljala le nujne naloge - kot v času sodnih počitnic. Med nujna opravila sodijo preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta prostost, primeri zavarovanja premoženja, izvršilne zadeve glede varstva otrok in preživninskih obveznosti, nepravdne zadeve o prisilnih hospitalizacijah, popisi premoženja pokojnih in še nekatera nujna opravila. Pri zadevah, ki niso nujne, obravnav ne bo, prav tako pa v tem času ne bodo tekli procesni roki.

Glavni pobudnik zaprtja sodišč je bila odvetniška zbornica, med odvetniki pa je bilo čutiti že precej nestrpnosti, saj naj bi se za zaprtje sodišč na skupnem sestanku dogovorili že v četrtek. Kot smo izvedeli, se je nekaj odvetnikov že okužilo s koronavirusom, okužile pa so jih stranke.