V Center za ravnanje z odpadki Zasavje so partnersko vključene občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Radeče in Litija. Potem ko so Trbovlje napovedale, da bodo izstopile iz skupnega podjetja, so svoje povedali še Hrastničani in naznanili sum storitve kaznivih dejanj nekdanjega vodstva podjetja. Očitajo jim nevestno in neskrbno poslovanje vodstva, zavajanje, prikrivanje dejstev in tudi malomarnost nadzornikov podjetja.

Občina Hrastnik je sum več kaznivih dejanj naznanila sama, brez sodelovanja drugih občin. Podlaga za odločitev o naznanitvi suma kaznivih dejanj so bili različni viri in dokazi, ki so jih prejeli v občinski upravi, revizijska poročila, zavajajoče izjave vodstva podjetja in prikrivanje dejstev, podjetje pa ni upoštevalo navodil lastnic in revizijskih postopkov.

Ocene škode zaradi očitanih nepravilnosti, ki jo je utrpela hrastniška občina, zaradi interesa preiskave še ne navajajo, kot skupno pa navajajo škodo v znesku več kot tri milijone evrov. Hrastniška občina je 16-odstotna lastnica podjetja.

Naznanitev suma storitve več kaznivih dejanj je vložena zoper poslovodstvo družbe. Na vprašanje, zakaj vložitev šele zdaj, hrastniški župan Marko Funkl odgovarja: »Za naznanitev suma kaznivega dejanja smo zbirali potrebne dokaze, za kar je potreben čas. S stanjem sem bil seznanjen decembra 2018.«

Občina bo uveljavljala povračilo škode

Glavni očitek občine Hrastnik je, da naj bi po koncu projekta Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – Ceroz II. faza v družbi Ceroz, d. o. o., prišlo do številnih nepravilnosti pri poslovanju, ki so privedle do večmilijonskega dolga. Glede na razpoložljivo dokumentacijo zato obstaja sum, da je poslovodstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah, saj ni ravnalo v skladu z interesi družbe in njenih ustanoviteljev, ne s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, niti v skladu z določili insolvenčne zakonodaje in poslovno-finančnimi načeli ter računovodskimi standardi.

»Če bo sum kaznivega dejanja po koncu postopka potrjen, bo občina Hrastnik uveljavljala povračilo povzročene škode,« dodaja župan.

Ali bodo njihovemu zgledu sledile druge občine partnerice, na občini Hrastnik ne vedo. Pravijo, da so tožbo zoper podjetje vložili tudi prebivalci naselja Sedraž, v katerem je Ceroz oziroma odlagališče.