V odgovorih na vprašanja poslancev je Vizjak med drugim izpostavil teme, ki jih v predstavitvi še ni obdelal. Iva Dimic (NSi) ga je denimo povprašala o upravljanju z velikimi zvermi.

Vizjak je pojasnil, da je tik pred sprejemom strategija upravljanja z medvedom. Podobno je v zaključni fazi priprava smernic za odvzem volka iz narave. Vizjak je obljubil, da bo storil vse, da bodo ti dokumenti, ki so nastali pod okriljem stroke, zaživeli, še preden se s pomladjo pojavijo težave s temi zvermi. Je pa spomnil, da je govora o odvzemu iz narave: "Ne verjamem v omilitvene ukrepe, ki so všečni, a ne dajejo rezultatov."

Ukrepi glede podnebnih sprememb

Tako Lidijo Divjak Mirnik (LMŠ) kot tudi Natašo Sukič (Levica) je zanimalo Vizjakovo mnenje glede stališč stranke SDS do podnebnih sprememb. "Spremembe so očitne, tudi posledice uporabe fosilnih tehnologij so pripeljale do bistvenega zvišanja toplogrednih plinov," je Vizjak poudaril v odgovoru.

"Naša odgovornost je, da preprečimo nadaljnje onesnaževanje okolja z izpusti, odpadki in drugim, kar evidentno vpliva na okolje danes. Ali se to imenuje nekaj, kar je nepovratno, kar je nek cikel v zgodovini Zemlje ali ne, je drugo vprašanje, s tem se ne bi ukvarjal, ker so tudi stališča znanstvenikov različna. Je pa res, da so te spremembe danes in tu in da moramo ukrepati," je dejal.

Na področju energetike je Vizjak poudaril, da se moramo vprašati, s čim bomo nadomestili šesti blok Termoelektrane Šoštanj (Teš 6), katerega doba "bo verjetno z letom 2050 zaključena". "Zdi se mi naravnost smešno, da bi preprečili delovanje Teša, hkrati pa uvažali energijo s Poljske, ki tudi kuri premog. Vedeti moramo, kaj je substitut. Ali je to čista energija, ki ji tudi nasprotujemo, jedrska energija, ki ji tudi nasprotujemo?" je vprašal.

Na Vizjaka so sicer v preteklih letih že leteli očitki v zvezi s Tešem 6, saj je kot minister bdel nad energetiko v času, ko se je oblikoval projekt. V zaslišanju je glede te teme poudaril, da ne bi smeli enačiti velikega pomena tega projekta za energetski sistem in vseh zlorab, ki so se dogajale pri njem.

Glede hidroelektrarn na Muri in gradnje novega bloka Nuklearne elektrarne Krško je ocenil, da je treba nadaljevati vsaj s pripravo strokovnih podlag, da se ugotovi njihova sprejemljivost za naravo in na koncu sprejme odločitev. "Kar tako zaustaviti vse, je neodgovorno," je poudaril in dodal: "Ne bom rekel niti da niti ne glede teh dveh projektov."

Zagovarja čimprejšnjo izgradnjo odlagališča v Vrbini pri Krškem

Vizjak je tudi zagovornik čimprejšnje izgradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Obžaluje, da ni bilo mogoče doseči dogovora s Hrvaško glede skupnega odlagališča. Po njegovem mnenju bi lahko sosednjo državo spodbudili, da hitreje reši problematiko izbora lokacije za lastno odlagališče, najbolj racionalno pa bi bilo doseči meddržavni dogovor.

Ministrski kandidat se je dotaknil tudi teme frackinga oz. hidravličnega lomljenja, za katerega želi dovoljenje britanski Ascent Resources. "Pritiski kapitala so enaki kot pritiski nevladnikov. So. A to ne sme vplivati na ključne odločitve; te morajo biti strokovne," je poudaril. Dodal je tudi, da je doprinos frackinga k energetski samooskrbi Slovenije neznaten. "Te tehnologije ne poznam in je ne podpiram," je dejal.

Ministrski kandidat je odgovarjal tudi na vprašanje glede Kemisa in poudaril, da morajo biti ukrepi inšpekcije vedno sorazmerni in ne smejo povzročati dodatne nevarnosti. Podprl je možnost podaljšanja in ponovne finančne ocene sanacijskega programa za Mežiško dolino, glede Salona Anhovo pa je zagotovil, da bo spoštoval sprejete sklepe državnega zbora, ki vladi med drugim nalagajo preučitev možnosti izenačitve okoljskih standardov za sežig in sosežig.

Za »kmečko pamet«

V razpravi se je Vizjak zavzel tudi za uporabo "kmečke pameti" in se izrekel proti centralizaciji oz. kopičenju državnih služb v Ljubljani.

Vizjaka so pozdravili predvsem poslanci iz vrst SDS, ki ga tudi predlaga. "Mnogi zunaj DZ se veselijo vašega prihoda, nekateri pa tudi ne," je ocenil poslanec Bojan Podkrajšek (SDS). Pozval je poslanke in poslance, naj stojijo za ministrom za reševanje akutnih težav v dobro te in prihodnjih generacij.

"Ste pragmatičen človek, iz prakse in se veselim, da dobimo tako osebo," pa je dejal Boris Doblekar iz iste stranke. Da bo imela nova vlada srečo, da bo imela za okoljskega ministra tako osebo, pa se je strinjal tudi Ivan Hršak (DeSUS).

Vizjak je sicer v predstavitvi kot prioritetna področja navedel probleme s kopičenjem odpadkov, poenostavitev postopkov in pospešitev ključnih nacionalnih projektov.