Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, večnacionalna nominacija nesnovne dediščine tradicij reje lipicancev pod vodstvom Slovenije povezuje osem držav pogodbenic konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003, poleg Slovenije še Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Romunijo in Slovaško. Na podlagi mnenja evalvacijskega telesa bo medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine o njej odločal na zasedanju predvidoma novembra 2021.