Sodnica Gordana Malovič je na sojenju trem obtoženim povzročitve splošne nevarnosti v zvezi s prometno nesrečo, ki je jeseni 2014 terjala na Vranskem dve mladi življenji, zaslišala upokojenega izvedenca za vodarstvo Mitjo Brillyja. Gre za strokovnjaka, ki je sodeloval pri številnih projektih s področja hidrologije ter urejanja vodnih režimov. Zaslišali so tudi Alojzija Juvanca, prav tako že upokojenega diplomiranega inženirja gradbene stroke, ki sta skupaj izdelala izvedensko mnenje, iz katerega izhaja, da je k nesreči na Vranskem pripomoglo več dejavnikov.

Kot je poudaril Brilly, je Bolska hudourniški potok, zato bi bilo v primeru naravnih nesreč dobro imeti vzpostavljen na tem mestu stalen alarmno-opozorilni sistem s senzorji in svetlobnimi signali. »Prav tako na tem mestu ni bilo vodomerne rampe, zato bi se nadzornik na kritični točki moral zadržati dlje časa. Ukrepi, ki so bili predvideni, niso bili zadostni,« je dejal Brilly. In še, da je pri izdelavi dokumentacije prišlo do zlorabe instituta začasne gradnje, saj nikjer ni bilo navedeno, koliko časa naj bi »začasni« objekt, torej most čez Bolsko, stal.

V času nesreče je že potekal postopek za gradnjo stalnega objekta in se je zanj pridobivala dokumentacija. Brilly je ošvrknil tudi Arso, ki je za usodno noč razglasil rumeni alarm, pozneje pa se je situacija kritično spremenila. Razvoja dogodkov, ki so sledili, ni bilo mogoče predvideti. »Ne nazadnje se tudi vse več ljudi vozi po poplavljenih območjih, ker jim avtomobili, ki so danes večji in težji, kot so bili nekoč fički, dajejo občutek lažne varnosti,« je še spomnil Brilly. Preglednika Kuserbanja, ki je bil usodne noči še pri mostu čez Bolsko, je precej razbremenil tudi izvedenec Juvanc, ki je dejal, da v danem trenutku več kot to, da je spremljal situacijo, ni mogel storiti. Sojenje se bo nadaljevalo in zelo verjetno tudi končalo čez dva meseca.