Lansko poslovanje je bilo kljub negotovosti svetovnega gospodarstva izredno uspešno. "Rezultati so nedvomno med najboljšimi v zgodovini Cinkarne," so zapisali v letnem poročilu podjetja in dodali, da je bistveno nad pričakovanji.

Z realiziranim čistim dobičkom je Cinkarna dosegla skoraj dvakratnik načrtovanega za lansko leto. V Cinkarni so namreč napovedovali, da se bo ta ustavil pri 11,1 milijona evrov. Kot najpomembnejši razlog za preseganje načrta so navedli spremenjeno tržno ravnovesje v panogi titanovega dioksida, ki še omogoča doseganje visokih dobičkovnih stopenj.

Glavnina sredstev namenjena izboljšanju kakovosti

Obseg investiranja je lani za 6,3 odstotka presegel načrtovano vrednost. Glavnina sredstev je bila namenjena modernizaciji, stabilizaciji in izboljšanju kakovosti proizvodov, projektom varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Del sredstev je Cinkarna namenila tudi posodobitvam in zagotavljanju zakonske skladnosti naprav in infrastrukture.

Vrednost delnic Cinkarne Celje se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2018 do zadnjega trgovalnega dne v lanskem letu na Ljubljanski borzi zvišala s 181 na 188 evrov na oz. je zrasla za štiri odstotke.

Podjetje je lani izplačalo 22,8 milijonov evrov dividend oz. šest odstotkov več kot leto prej. Dividendna donosnost na dan skupščinskega sklepa je znašala 14,14 odstotka in je po navedbah Cinkarne med najvišjimi v industriji pigmenta titanovega dioksida.

Za letos so v Cinkarni ob koncu 2019 napovedovali prihodke v višini 174,2 milijona evrov, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri 14,1 milijona evrov.