Kot so še opozorili, je problematika starejših glede na nezavidljiv ekonomski položaj upokojencev v Mariboru tu še posebej pereča. »V tem mariborskem bazenu ima veliko ljudi zelo nizke pokojnine, s katerimi ne morejo dostojno preživeti. Zato potrebujemo pomoč socialne države, potrebujemo solidarnost, zakon o dolgotrajni oskrbi, več javnih zavodov različnih oblik namestitev starejših in podobno. Vse to mora biti subvencionirano s strani države ali občine, sicer smo v naši družbi soočeni s preveliko neenakostjo,« je opozorila predsednica.

Obljube o gradnji novih domov za starejše ostajajo neuresničene

Poudarila je, da je današnji čas ključen in da te priložnosti ne bi smeli zamuditi. »V tem obdobju, ko se pripravljajo prioritete za naslednje kohezijsko obdobje, želimo opozoriti na celotno paleto problemov, s katerimi se srečujemo ne samo starejši, da bo država znala pripraviti ustrezne prioritete. Ugotavljamo namreč, da jih doslej ni ustrezno postavila in zato tudi nismo mogli koristiti evropskih sredstev, da bi recimo rešili veliko pomanjkanje prostora v institucijah za starejše,« je dejala.

Članica izvršnega odbora društva Neva Železnik je opozorila na visoke vsote, ki se v državi namenjajo za izvajanje ukrepov ob novem koronavirusu, medtem ko obljube o gradnji novih domov za starejše ostajajo neuresničene že vrsto let. »Denar torej je in mi ga moramo zahtevati,« je dejala.

Biserka Marolt Meden: socialna varnost ne sme biti pogojena s finančnim položajem

Skrbi za starejše se po besedah Biserke Marolt Meden ne sme prepustiti trgu, še posebej ob upoštevanju nizkih dohodkov slovenskih upokojencev. »Socialna varnost ne sme biti pogojena s tem, koliko imaš v denarnici. Zato je pomembno, da v času oblikovanja nove vlade starejši ne izgubimo svojega glasu,« je dodala.

Kritična je bila do ukrepov, uvedenih zaradi novega koronavirusa, še posebej prepovedi obiskov v domovih za starejše. »Nekateri domovi so prehitro zaprli vrata, že takrat, ko v Sloveniji še ni bilo nobenega primera koronavirusa. Vemo pa, da imajo v teh domovih hude kadrovske težave in da so normativi zastareli, zato so obiski svojcev tudi s tega stališča pomembni, na primer ker pomagajo pri hranjenju svojcev,« je pojasnila.

Dodala je, da na društvu prejemajo klice in pisma svojcev, ki opozarjajo na nevarnosti popolnega zapiranja domov za starejše. Po njenih besedah bi morale biti določene izjeme, če gredo v dobro uporabnika. »Prepovedati vse ni dobro za vse,« je prepričana.

Lažje bi dobili kader, če bi bile plače boljše

Direktorica mariborskega Doma starejših občanov Tezno Jasna Cajnko je prepričana, da se svojcem ni treba bati za njihove ljudi v domovih za starejše, saj so ti deležni ustrezne oskrbe in vse potrebne pomoči. »Zaprtje domov je v prvi vrsti namenjeno varovanju stanovalcev, varovanju njihovega zdravja in življenja, saj je umrljivost okuženih s koronavirusom pri starejših večja. V domovih zdaj naredimo vse za to, da je stanovalcem dobro, in tudi sami to pozdravljajo,« je povedala.

Strinja se, da so potrebe na področju skrbi za starejše v Sloveniji velike, a gradnja novih domov po njenih ocenah ni končna rešitev, saj imajo že obstoječi domovi težave s pridobivanjem kadrov. »Morali bi razmišljati tudi o tem, kako bi spodbujali šolanje na teh smereh in zaposlovanje pri nas. Gotovo bi tudi lažje dobili kader, če bi bile plače spodbudnejše,« je dejala.