Po težavah ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za načrtovano gradnjo nove telovadnice ob osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju so se na Mestni občini (MO) Kranj, kot so sporočili, domislili nove rešitve. Načrtovano zgradbo so si zamislili na drugi lokaciji od prvotne, ob šolski stavbi na mestu, kjer je zdaj zunanje igrišče. To bi prestavili na prostor, kjer je zdaj montažni prizidek, ki pa je predviden za rušenje. Kot poudarjajo na občini, tamkajšnji otroci čim prej potrebujejo novo telovadnico, dodatnih šest učilnic in večnamenski prostor, kar bodo z gradnjo tudi dobili. V novem objektu bo dvigalo, da bo dostopen gibalno oviranim osebam, prav tako bo nov objekt s hodnikom povezan z obstoječim šolskim poslopjem. »Tako umestitev so podprli tudi sosedje, zato na MO Kranj pričakujemo, da bo upravna enota Kranj že v kratkem izdala gradbeno dovoljenje,« je povedal Matjaž Rakovec, župan MOK.

Sprva je bilo predvideno, da se bo projekt izvedel prek javno-zasebnega partnerstva, vendar pa se je pri ponovni presoji izkazalo, da ga MO Kranj lahko izvede v lastni režiji, opozarjajo na kranjski občini. Mestna občina ima, kot poudarjajo, možnost pridobiti sredstva sofinanciranja iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) EU in Republike Slovenije v višini 1,4 milijona evrov, za nadzidavo učilnic pa še približno 300.000 evrov iz Eko sklada. »Ko bo MOK od ministrstva za okolje in prostor prejela odločitev o podpori, bo začela postopek javnega naročila in izbrala izvajalca del, kar bo predvidoma zaključeno do konca leta 2020. Gradnjo predvidevajo v letu 2021,« so še zapisali na občini.