Novič je bil aprila lani v ponovljenem sojenju oproščen očitkov o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Na prvem sojenju je bil sicer spoznan za krivega. Po oprostilni sodbi se je tožilstvo pritožilo; višje sodišče je pritožbo obravnavalo na javni seji 12. februarja.

Tožilstvo je v pritožbi predlagalo razveljavitev oprostilne sodbe in vrnitev v ponovno odločanje pred spremenjen senat. Predlagalo je tudi razveljavitev sklepa, s katerim je predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik zavrnil predlog za Radonjićevo izločitev.

V pritožbi je tožilstvo omenjenemu sodniku med drugim očitalo številne kršitve postopka, da sodelujočim v postopku velikokrat ni dovolil postavljati vprašanj pričam, da je dvakrat zaslišanje neupravičeno zaprl za javnost, pri tem pa sklepov ni ustrezno obrazložil, kot tudi, da je enkrat iz sodne dvorane neupravičeno odstranil tožilko Blanko Žgajnar.

Na drugi strani je zagovornik obtoženega Žiga Podobnik po seji višjega sodišča ocenjeval, da Novič nikakor ni imel motiva za umor in da je "temelj zgodbe nekje drugje". Glede očitkov na račun vodenja sojenja je dejal, da je bilo to morda »res nekoliko drugačno, kot smo ga zagovorniki in tožilstvo vajeni, ne moremo pa reči, da je bil sodnik pristranski«.