V sklopu pripravljalnih del za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora delavci trenutno čistijo teren, odstranjujejo grmičevje in postavljajo gradbiščno ograjo, ko bo teren pripravljen, bodo stekla tudi glavna dela.

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi, bo znašala slabih osem kilometrov, od tega je slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3,5 kilometra. Avstrijci, ki so na svoji polovici z deli začeli septembra 2018, so zaenkrat izkopali dobra dva kilometra predora. Strani naj bi po prvotnih načrtih mejo prebili leta 2022.

V prvi fazi gradnje bo sicer Cengiz izvedel vsa potrebna gradbena dela v predoru, v naslednji fazi bo na vrsto prišla elektro-strojna oprema predora, za kar bo izveden postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del za celotno predorsko cev.

Poleg samega predora bodo na slovenski strani v dolžini 620 metrov dogradili še razširitev avtoceste v štiripasovnico, in sicer med območjem od predorske cevi do cestninske postaje Hrušica.

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je načrtovana še predvidoma dvoletna sanacija obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo tudi izveden poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.