To želimo doseči skupaj: ne  za  Afriko, ampak  z Afriko. S tem pristopom ponujamo novo celovito strategijo z Afriko. Z njo začenjamo intenziven dialog o naših skupnih prednostnih nalogah, ki ga bomo zaključili na oktobrskem vrhu Evropske in Afriške unije. Namen je doseči skupen dogovor o konkretnih ukrepih, ki bi koristili tako Afričanom in Afričankam kot Evropejcem in Evropejkam.

Novo vodstvo EU je Afriko uvrstilo v sam vrh svojih prednostnih nalog. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta Charles Michel sta Afriko obiskala že na začetku svojih mandatov. Nedavno smo se mudili v Mavretaniji, Burkina Fasu, Etiopiji in Sudanu.

Afrika se spreminja. Spremembe poganjata gospodarska dinamika in najmlajše prebivalstvo na svetu. Izboljšuje se tudi regionalno povezovanje: z afriškim celinskim območjem proste trgovine (ACFTA) si afriške države prizadevajo oblikovati največje trgovinsko območje od ustanovitve Svetovne trgovinske organizacije. Afrika je v številnih vidikih prizorišče prihodnosti. Tu se bodo sprejemale odločitve, pomembne za ves svet, od podnebnih sprememb, digitalizacije in trajnostne rasti do pravičnega gospodarstva in varnosti.

Žal pa je multilateralizem ravno zdaj, ko ga najbolj potrebujemo, ogrožen. Oba najmočnejša pojava, ki oblikujeta svet – podnebne spremembe in digitalna revolucija – spreminjata obe celini. Zato bi Afrika in Evropa morali biti zgled mednarodnega sodelovanja, ki bi temeljilo na načelih multilateralizma na podlagi pravil, politični svobodi, solidarnosti in človekovem dostojanstvu.

V Afriki je vse močnejši vpliv tudi drugih subjektov, od njih pa EU izstopa po tem, da trajnost in človeški razvoj postavlja v središče svoje vizije. Ljudje morajo imeti pravico, da si svoje življenje urejajo svobodno in ob varstvu svojih pravic.

Napredek v Afriki je oprijemljiv, vendar ostajajo številni izzivi: trdovratna revščina, konflikti in ogrožene demokratične pravice. Pričakovana podvojitev afriškega prebivalstva prinaša veliko priložnosti, zahteva pa tudi ukrepanje. Biti moramo ambiciozni, a tudi realni in osredotočeni na dobre rešitve. 

K osvežitvi partnerstva nismo pristopili zaradi geografske bližine, skupne preteklosti ali osebnih vezi. Kar resnično poganja naše partnerstvo, so skupna prihodnost in skupni interesi.

Kaj je bistvo tega v prihodnost usmerjenega partnerstva med EU in Afriko? Evropska komisija je ta teden predstavila svoj predlog za strategijo za partnerstvo z Afriko. Gradi na naslednjih ciljih:

1. Zeleni prehod in dostop do energije. Zaradi podnebne krize so ambiciozni podnebni ukrepi nujnost. Vendar je zeleni prehod tudi nova strategija za rast. Skupaj lahko ustvarimo zelena delovna mesta na področju obnovljivih virov in trajnostne urbanizacije. 

2. Digitalna preobrazba. Afriko je že zajela digitalna revolucija, ki se med drugim kaže v vzponu sistemov e-plačil. Naj izkoristimo dani potencial za napredek in z uporabo digitalnih tehnologij spodbudimo gospodarsko rast.

3. Trajnostna rast in delovna mesta. Afriško gospodarstvo je dinamično. Skupaj lahko izkoristimo potencial ljudi, zlasti mladih in žensk. ACFTA lahko korenito spremeni razmerja moči.

4. Mir in upravljanje. Odložitev orožja je bila tema zadnjega afriškega vrha. Ko bo Afrika tukaj naredila večji napredek, bo tudi EU v okviru evropskega mirovnega instrumenta pripravljena ponuditi več. Če želimo, da bo mir trajen, mora biti zasidran v domači politiki. 

5. Migracije in mobilnost. Ne moremo spregledati dejstva, da takšnega obsega migracij ni bilo še nikoli – večinoma znotraj Afrike. Demografski in gospodarski trendi kažejo, da bodo tudi v prihodnje pomembna točka na evropsko-afriškem dnevnem redu. Potrebujemo celosten in uravnotežen pristop, ki temelji na partnerstvu in skupni odgovornosti. 

Afrika in EU morata biti predvsem partnerici, ki spodbujata multilateralizem in zagovarjata trajnostno vizijo organiziranja družbe in mednarodno ureditev, ki temelji na človekovih pravicah, ciljih trajnostnega razvoja ter vključevanju mladih. To je še toliko bolj pomembno v današnjem svetu, ko so ta načela pogosto predmet pomislekov.

Čas je, da v odnosih med Evropo in Afriko naredimo korak naprej. V ta odnos bosta morali vlagati obe strani. Evropa je ambiciozna in želi z afriškimi partnerji skupaj oblikovati prihodnost.

Josep Borrell je visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednik evropske komisije.

Jutta Urpilainen je evropska komisarka za mednarodna partnerstva.