Edina logična rešitev je v tem, da morajo vsi tisti, ki svojega dela ne opravijo, prejemajo pa za to plačilo in bonitete, nositi odgovornost. In postati družbenokoristen člen. Stvari so enostavne.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap

P. S.: Čas, ki ga bodo porabili, teh 32 ur na mesec za oskrbo starejših, ne sme biti plačan kot poslanska plača, temveč zaradi nediskriminatornih pogojev po isti postavki, kot so plačane strežnice in medicinske sestre. Z minimalcem.