Bliža se 8. marec, dan žena, in ne gre brez vprašanja, ali se v naših podjetjih zavedajo koristi, ki jih prinašajo voditeljice. »Prepričana sva, da je odličen primer naše podjetje, ki ga je do konca lanskega leta skupaj z možem vodila Tanja Skaza. Pred njenim prihodom je bilo podjetje tipično obrtniško družinsko, predvsem zaprto vase, brez strateških usmeritev in brez večjih ambicij po rasti in razlikovanju od drugih. S svojim načinom vodenja je vso ekipo v podjetju usmerila v skladu z vizijo, začela je načrtno zaposlovati mlade in ambiciozne ljudi, ki so imeli željo po uspehu in po istovetenju osebnih ciljev s cilji podjetja. Vedela je, da je ključ do uspeha pri ljudeh, zato je vso svojo energijo usmerjala v dobro kadrovanje in hkrati povezovala kader z vizijo,« sta brez odlašanja pritrdila dr. Robert Agnič in Bart Stegeman, direktorja velenjskega podjetja Skaza, v katerem je od 376 zaposlenih kar polovica žensk. Prepričana sta, da vsak zaposleni, ki svoje delo opravlja učinkovito – ne glede na spol, spolno usmerjenost, invalidnost, starost, starševstvo, dohodek, izobrazbo, narodnost, veroizpoved, etnično poreklo ali položaj v podjetju –, nosi v sebi poseben potencial, ki se ga trudijo prepoznati in razvijati v smeri večje produktivnosti in kreativnosti.

Nobena ideja ni slaba

Podjetje z dovolj posluha za raznolikost je uspešno in trajno. »Eden od uspešnih primerov, na katerega smo ponosni, je sistem BIPS – brezmejne ideje Plastike Skaza. Gre za sistem, prek katerega spodbujamo nenehne izboljšave v podjetju in omogočamo vsem sodelavcem podajanje predlogov za izboljšanje pogojev dela na vseh področjih. Res vsem – od operaterja v proizvodnji do režijskega sodelavca na strateškem položaju. Vsakemu omogočimo, da izstopi iz povprečja. In spodbujamo razmišljanje, da nobena ideja ni slaba. V primeru ideje, na podlagi katere prihranimo v podjetju določen znesek, to idejo oziroma njenega lastnika nagradimo z desetimi odstotki prihranka,« sta povedala Agnič in Stegeman. Leta 2019 so prejeli več kot 250 predlogov in za koristne izboljšave izplačali več kot 20.000 evrov sodelavcem, ki so s svojimi idejami in implementacijo prispevali podjetju več kot 200.000 evrov prihranka. Lani so v podjetju Skaza za vsakega sodelavca za eksterna izobraževanja namenili 422 evrov.

Spodbujanje kulture napak

Če želi Slovenija nadaljevati razvoj kot tehnološka, inovativna država, usmerjena v izvoz, so nujni visokoizobraženi zaposleni, od katerih je danes 58 odstotkov žensk. Ne smemo si dopustiti, da bi izgubili to vredno znanje in veščine, nam je povedala Pia Barborič Jurjaševič, generalna direktorica Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, ki si želi več žensk na vodilnih mestih, tako v Sloveniji kot tudi širše. »Vsakogar spoštujemo takega, kot je, in cenimo njegovo delo ne glede na starost, raso, poreklo, spol, spolno usmerjenost, invalidnost, politična stališča, veroizpoved, zakonski stan, fizično ali psihično zdravje oziroma kakršno koli drugo osebno danost ali izbiro.« Kompetenčni model podjetja Imperial Brands – Tobačna Ljubljana določa, da so vsi vodje, ne nujno sodelavcev, vsekakor pa svojega dela ali nalog. V družbi želijo, da sodelavke in sodelavci sprejemajo odgovornost. Spodbujajo kulturo napak, saj je vsaka napaka priložnost za učenje in razvoj. Njihove vrednote podpirajo prispevke vsakega posameznika, odkrito komunikacijo, poslušanje, spodbujanje novih idej in skupno premagovanje izzivov. Vpeljanih imajo tudi veliko kadrovskih praks. »Morda bi lahko izpostavili Klub športa in kulture Imperial Brands, projekt Moja družina in delo, številne ukrepe za dobro počutje, projekt vseživljenjskega učenja Vrtiljak, prepoznavanje izrednih dosežkov, projekt Z leti še vedno zavzeti, 360 za samorazvoj in ne navsezadnje tudi projekt mednarodne izmenjave talentov med tremi regijami znotraj Imperial Brands,« je nekaj priljubljenih praks naštela Barborič-Jurjaševičeva.

Poudarek na vseživljenjskem učenju

V podjetju Imperial Brands – Tobačna Ljubljana so na položajih odločanja precej uravnoteženi, v vodstvenem timu so tako na primer štiri ženske in pet moških. Na določenih delovnih mestih, recimo v skladišču in na terenu, je več moških, na operativnih sedečih delovnih mestih pa je več žensk. To pripisujejo predvsem dejstvu, da je takšen tudi interes in motivacija samih kandidatov, ko iščejo zaposlitev. Poleg izobraževanj za vodje, talente in prodajno osebje dajejo v podjetju poudarek vseživljenjskemu učenju. Vsi zaposleni imajo možnost udeležbe na Vrtiljaku, zanimivih mesečnih delavnicah, ki jih zunanji strokovnjaki izvajajo na sedežu podjetja. Vsi sodelavci in sodelavke lahko predlagajo teme ali izvajalca, vezane so lahko tako na poslovno kot tudi zasebno področje.

V razlikah je sinergija

Tudi v podjetju Red Orbit, ki je finalist Zlate niti v kategoriji mala podjetja, raznolikost sprejemajo z odprtimi rokami. »Z veseljem si priznavamo, da smo si različni po značaju, najpomembnejše pa je zavedanje raznolikosti v znanju, izkušnjah in kompetencah. Vključevanje te raznolikosti je naša največja prednost. Osebno se ne oziram na razlike, raje v vsaki drugačnosti iščem sinergije,« je pojasnil Andraž Štalec, direktor informacijskega podjetja Red Orbit, v katerem je povprečna starost zaposlenih 36 let, s 53 odstotki pa prevladujejo ženske.

Osebna rast in razvoj igrata v Red Orbitu izredno pomembno vlogo. »Prav zato smo vpeljali vrsto aktivnosti, od rednih petkovih predavanj strokovnjakov, medoddelčne izmenjave znanj, izobraževalnega programa za vse nove sodelavce do internih certificiranj in skupnih izobraževanj s tujimi agencijami. Glede na odzive sodelavcev je prav ta fokus na izobraževanju ena ključnih prednosti našega podjetja. Podpiram konkretne institucije, ki dejansko ozaveščajo in spodbujajo raznolikost. Skrbi me dojemanje zaposlovanja starejših in za delo manj sposobnih ljudi. Tukaj moramo kot skupnost poiskati rešitev, saj osebno verjamem, da vsak človek, če je le na pravem mestu, lahko veliko pripomore k skupnim prizadevanjem,« je dodal Štalec.

Navdušenje nad jasno komunikacijo

Posameznikova pot v učečo se organizacijo se v Red Orbitu začne že prvi delovni dan. Vse nove sodelavce naprej čaka sklop 20 uvajalnih predavanj. Uvodnim predavanjem sledi serija poglobljenih predavanj, usmerjenih v gradnjo vseh potrebnih kompetenc za novo delovno mesto. Štalec pravi, da v slovenskem gospodarstvu v primerjavi s tujino nikoli ni videl težav z zastopanostjo spolov na vodilnih mestih. Dobra podjetja imajo uravnotežene vodstvene ekipe, ne zgolj glede spola, pač pa tudi glede tipa vodenja. Tako kot v podjetjih Skaza in Imperial Brands – Tobačna Ljubljana tudi v družbi Red Orbit verjamejo, da je mešana vodstvena ekipa bolj produktivna in strukturirana ter da vsak posameznik prinese ravno pravšnji prispevek ekipi, če se le spoštujejo osnovne vrednote.