Kot so opozorili v društvu, je zakon o interventnem odstrelu medvedov in volkov, na katerega se nanaša novela, junija lani uvedel odstrel 175 medvedov in 11 volkov mimo obstoječe pravne ureditve upravljanja z velikimi zvermi in s tem povezanih postopkov.

»Kljub že takrat izpostavljeni protiustavnosti zakonskega urejanja odvzema medveda in volka iz okolja tokrat državni svet samovoljno predlaga celo zvišanje kvote za odstrel obeh vrst, in sicer na 220 medvedov in 30 volkov, ter podaljšanje predvidenega obdobja do leta 2021. V primeru volkov gre kar za tretjino obstoječe populacije po podatkih iz leta 2019,« so zapisali.

Društvo: Gre za radikalen poseg v populaciji obeh vrst

Predlogu državnega sveta ter tudi vsakršnemu nadaljevanju odstrela medveda in volka v Sloveniji tako ostro nasprotujejo. Kot opozarjajo, gre za radikalen poseg v populaciji obeh vrst, ki nasprotuje ugotovitvam stroke v zvezi s primernim upravljanjem z medvedom in volkom, kot med drugim izhajajo iz projektov Life.

Pri upravljanju z velikimi zvermi zaradi konfliktov z ljudmi je ključna in zares učinkovita le preventiva, denimo uporaba zaščitnih sredstev, možnosti preventive pa v Sloveniji niso zadovoljivo izkoriščene, so poudarili.

Slednje je po njihovih navedbah tudi eden od razlogov, zakaj je upravno sodišče v preteklosti odloke za odvzem medveda in volka iz narave spoznalo kot nezakonite. »Z novejšo sodno prakso Sodišča EU v zadevi Tapiola pa so pogoji za odstrel zaščitenih vrst skladno s habitatno direktivo postali še bistveno bolj zaostreni, tako da bi kakršen koli odstrel, kot se predvideva s predlogom novele, predstavljal tudi kršitev prava EU, za katerega bi morala država ustrezno odgovarjati,« so še dodali v društvu.

Po predlogu novele odstrel 220 rjavih medvedov in 30 volkov

Po predlogu novele, ki so ga pripravili državni svetniki, bi med majem in koncem aprila prihodnje leto predvidoma lahko odstrelili 220 rjavih medvedov, med majem in koncem januarja prihodnje leto pa 30 volkov.

»Z zakonom želimo najti pot za učinkovit način uravnavanja števila velikih zveri, tako da se populacija ohrani v ugodnem stanju, hkrati pa je omogočeno sobivanje ljudi in velikih zveri na način, da se lahko kmetijska dejavnost ohrani na dosedanji ravni,« so zapisali v državnem svetu in ocenili, da se trenutnih razmer ne da več reševati z odstreli na podlagi odločb.

Sedaj veljavni interventni zakon je predvidel odstrel 175 medvedov in 11 volkov, njegova veljavnost se bo iztekla konec septembra. Predlog novele poleg povečanja odstrela podaljšuje tudi obdobje predvidenega odstrela do konca januarja oz. aprila prihodnje leto. Predlog novele med drugim predvideva tudi bolj ohlapne pogoje za odstrel volkov.