Drevesa bodo posekali na treh lokacijah, in sicer v gozdnem trikotniku med Koseško cesto in nogometnim igriščem, med Večno potjo in gostiščem v Mostecu ter med skakalnicami in Drenikovim vrhom. Kot so pojasnili na ljubljanski mestni občini, bodo delavci označeno drevje posekali iz sanitarnih razlogov, saj gre za oslabelo oziroma poškodovano drevje. Skupaj je za posek označenih 12 dreves oziroma 15 kubičnih metrov lesa. Po navodilih zavoda bosta sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bodo izvajalci v prvotno stanje spravili tudi sprehajalne poti. Ob tem obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, lastniki pa naj imajo pse na vrvicah.