Kot so pojasnili na Darsu, sta namreč Dars in Cengiz v ponedeljek podpisala zapisnik, s čimer je bil slednji uradno uveden v delo in je začel teči pogodbeni rok. Dars je s Cengizom pogodbo sklenil konec januarja, prejšnji teden pa so Turki dostavili tudi zahtevano bančno garancijo za predvideno 62-mesečno obdobje graditve druge cevi predora in desetletno obdobje garancijskih obveznosti. Pogodbena vrednost znaša 98,5 milijona evrov brez DDV oziroma dobrih 120 milijonov evrov z davkom. Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi bo znašala slabih osem kilometrov, od tega je slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3,5 kilometra.