Kot je v poročilu kranjskemu okrožnemu sodišču, objavljenem na Ajpesu, zapisal stečajni upravitelj, je po primopredaji poslov in po pregledu dokumentacije stečajnega dolžnika ugotovil, da bi bilo smiselno izvesti izredno revizijo poslovanja družbe v preteklosti.

Pri tem je treba "temeljito pregledati predvsem morebitno odškodninsko odgovornost bivših zastopnikov stečajnega postopka, pregledati revizijsko določene posle stečajnega dolžnika v preteklosti, prav tako pa pregledati morebitna izvedena izpodbojna dejanja, s čimer bi lahko bila stečajna masa oškodovana".

Po njegovih pojasnilih gre za zahteven pregled z vidika finančnega poslovanja in znanja, ki presegajo znanja strokovnega izpita za stečajnega upravitelja. Zato je poslal vabilo večjim revizijskim hišam in se odločil za najcenejšo ponudbo, ki je dosegla 19.537 evrov za opravljenih 250 ur prve faze projekta.

Ta obsega indektifikacijo poslovnih dogodkov, ki predstavljajo izpodbojnost ali nakazujejo odškodninsko odgovornost organov upravljanja z namenom povečevanja stečajne mase. Po dogovoru bi sledila še druga faza, ki bi vsebovala podrobnejši pregled identificiranih pravnih poslov in pripravo forenzičnega poročila.

Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je dalj časa soočala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja.

Adria je na koncu ostala brez vseh lastnih letal, več najetih so ji v tednih pred stečajem, do katerega je prišlo v začetku oktobra, zasegle lizinške hiše zaradi neplačanih dolgov. V iskanju rešitve za boljšo povezanost Slovenije s štirimi evropskimi vozlišči se je takoj po stečaju razmišljalo o ustanovitvi novega letalskega prevoznika v lasti države, kar pa se ni izkazalo za ekonomsko smiselno.