»Predvsem poskušam to pozabiti,« je na vprašanje o razmerah v Aha Muri v spornem času od marca do maja 2014 odgovorila Lukančičeva in dodala, da je bil cilj sanirati poslovanje ter ga postaviti na nove temelje, od predvsem dodelavnih poslov pa preiti na zahtevnejše in kompleksnejše projekte.

»Med drugim smo se pogovarjali, da bi dobili franšizo pod znano blagovno znamko Trump, žal pa je kriza v tekstilu v letih 2012-2013 zmanjšala prodajo, zato smo morali tudi odpuščati, a iskali smo vse možne poti za rešitev podjetja,« je povedala.

Na vprašanje, zakaj niso bili plačani prispevki, kar obdolženima očita tožilstvo, je pojasnila, da so morali najprej zagotoviti material, energijo in neto plače delavcem, vse ob popolnem soglasju vodstva, lastnikov, delavcev in države, da se proizvodnja ne sme ustaviti. »Vsi smo pričakovali, da bomo obveznosti poplačali«, je dejala.

Z bankami so se dogovarjali o odlogu posojil, tudi na Banki Slovenije so bili leta 2013 pogovori z vsemi udeleženimi. Po besedah Lukančičeve je Banka Slovenije sama ugotovila, da bi bil stečaj zelo drag in neprimeren ukrep, zato je pozvala banke, naj pomagajo. Načrt prestrukturiranja, ki je bil pripravljen na zahtevo bank, so te sprejele brez pripomb, vendar pa so potem terjatve prenesle na Družbo za upravljanje terjatev bank, same pa za Aha Muro niso bile več zainteresirane, je še povedala.

Vinko Plemenitaš, ki je bil spomladi 2014 finančni direktor Aha Mure, je pojasnil, da prispevkov za socialno varnost niso plačevali oz. so jih z zamudo že od poletja 2013. Prve likvidnostne težave v tekstilni družbi so se pojavile konec leta 2012, vsak mesec je bilo za vsaj 300.000 evrov izgube, saj je bil mesečni strošek delovne sile višji od mesečnih prihodkov, je povedal.

Po njegovih besedah je bila spomladi 2014 izguba Aha Mure že najmanj šest milijonov evrov, prispevke so najprej plačevali z zamikom, potem jih sploh več niso, neto plače so zaposleni dobivali po obrokih.

Da je rešitev mogoča z investitorjem, je, tako Plemenitaš, verjelo tudi sodišče, ki je večkrat preložilo začetek stečajnega postopka. Glede računa v Avstriji, ki ga je imela Aha Mura, je pojasnil, da je šlo za zakonito poslovanje. Bil je prijavljen slovenski davčni upravi, je dodal.

Pričala je tudi Gabrijela Kuhar, knjigovodja v Aha Muri, in potrdila, da so vedno najprej plačevali račune za elektriko, plin, vodo in druge materialne stroške ter neto plače, saj so lahko le tako ohranjali proizvodnjo.

Po obtožnem predlogu sta Gomboc kot generalni direktor in Kocbekova kot komercialna in tržna direktorica z neplačanimi prispevki kršila temeljne pravice delavcev, plače pa sta zaposlenim nakazovala tudi z računa v Avstriji, s katerega Finančna uprava RS (Furs) ni mogla vzeti denarja za plačilo prispevkov.

Obdolžena trdita, da sta verjela zagotovilom lastnice Lukančičeve, da bo prispevke poravnal novi investitor in da se je s tem takrat strinjalo tudi sodišče, za kar obstajajo dokazi. Sodišče je namreč aprila in maja 2014 Aha Muri podaljšalo rok za plačilo davčnih dolgov in prispevkov.