Renata Zamida se je izkazala kot sposobna direktorica, katere politika je povezovalna in spodbujevalna za vse akterje na področju knjige. Ekipa Javne agencije za knjigo (JAK) še nikoli ni bila tako odzivna in dejavna in JAK še nikoli tako viden in odprt do nas vseh, kar je pozitivno za celotno knjižno polje – oziroma vsaj za tiste akterje, ki želijo dobro celotnemu področju, ne le sebi. Renata Zamida se trudi za ohranitev slovenske knjige, za ohranitev kvalitete založniških standardov, spodbuja širjenje bralne kulture in bralne pismenosti, ki sta bistveni za uspešnost prihodnjih generacij, prizadeva si za prodor slovenske literature v tujino kot še nihče doslej. Slovenija bo častna gostja na knjižnih sejmih v Bologni 2021 in Frankfurtu 2022. Uspešne izvedbe obeh za državo prestižnih dogodkov, za katera je Renata Zamida s svojo ekipo garala, odkar je prišla na JAK, si brez nje preprosto ni mogoče zamisliti. Skrb vzbujajoče je, da ministrstvo ni podalo nobenega odziva na jeseni predstavljeni načrt za slovenski fokus v Bologni, ki si ga ustvarjalci otroških knjig v Sloveniji želijo že vsaj desetletje, niti za ta namen do danes, leto dni pred gostovanjem, ni predvidelo namenskih sredstev za dostojno predstavitev Slovenije na tem prestižnem dogodku.

Zahtevamo, da ministrstvo za kulturo zaščiti svojo javno uslužbenko pred šikaniranjem in blatenjem njenega dobrega imena. Zahtevamo, da ministrstvo za kulturo pojasni svojo zavrnitev strateškega načrta JAK za obdobje 2020–2024 – iz obrazložitve JAK v odzivu na predhodno mnenje ministrstva za kulturo (preberemo ga lahko na spletni strani JAK) je razvidno, da veliko dejavnosti, ki jih ministrstvo navaja kot pomanjkljivost strateškega načrta, JAK že izvaja, zato je nujno, da ministrstvo in JAK v najkrajšem možnem času poiščeta skupne rešitve. Zahtevamo, da se JAK pravočasno dodelijo potrebna sredstva, s katerimi bo lahko kvalitetno in v predvidenem času ter obsegu izvedla oba za Slovenijo pomembna dogodka, v Bologni leta 2021 in Frankfurtu leta 2022.

Jana Bauer in še 167 podpisnikov