Hkrati pa ni mogoče spregledati dejstva, da v Sloveniji živi dovolj ljudi, ki do knjige niso brezbrižni. Taki ljudje se tudi zavedajo, da področje knjige mora biti zakonsko urejeno – in da je zakonodajo treba spoštovati.

Vemo, da na tem področju obstaja mnogo partikularnih zasebnih, poslovnih, skupinskih in političnih interesov. A to v resnici ni problem. Saj ti interesi v področje vnašajo dinamiko in razvoj – vendar le ob spoštovanju zakonov. Zaveza spoštovanja zakonov pa še posebno velja za urejevalce področja – torej za nosilce javnih funkcij v institucijah, kot sta JAK in Mzk. Drugače ne gre. Zagotovo pa mora v prid področja do nezakonitosti veljati ničelna toleranca. Sicer področju grozi škoda in v končni posledici tudi razsulo.

Prav zaradi teh razlogov bi morale razmere na JAK resno skrbeti tako strokovno javnost kot tudi davkoplačevalce, saj raba javnih sredstev ne služi namenu (samo za tekoče poslovanje JAK letno porabi čez 900.000 evrov). Kot je ugotovil Mzk, ki je po zakonu o JAK dolžen nadzirati »zakonitost, učinkovitost in uspešnost dela«, ta javna institucija ne posluje zakonito. Tega tudi upravni organ, torej svet agencije, ki je direktorici sicer z enim večinskim glasom izglasoval zaupnico, ni zanikal. Odločil pa se je za neupoštevanje kompetentno ugotovljenih nezakonitosti – in s tem za te nezakonitosti prevzel odgovornost. Pri tem pa zavestno prezrl, da je spoštovanje zakonodaje nepogrešljivi pogoj za uresničevaje javnega interesa na področju knjige.

Ker je jasno, da javni interes na področju knjige spričo ugotovljenega netransparentnega in nezakonitega poslovanja JAK ne more biti uresničen, se je treba vprašati, čemu služi interna ali javna podpora takemu poslovanju. Lahko sicer domnevam, da ima aktualno vodstvo JAK tudi svojo pozitivno plat. Vendar pa ob stanju na področju knjige kratko malo ni mogoče govoriti o njegovi uspešnosti. Zagotovo pa nima pravice do nezakonitega poslovanja. Takšne pravice mu tudi javna podpora neke skupine ustvarjalcev ne more dodeliti. In pri tem je vsako nadaljnje javno prerekanje predvsem odveč. Saj so zadevo dolžne raziskati in urediti pristojne institucije – vsaj KPK, Računsko sodišče RS in Mzk. Vzpostavitev zakonitega stanja na področju knjige pa je vsekakor primarni interes javnosti.

Vlado Žabot