Ring je med 25. januarjem in 16. aprilom 2018 prodal 15.940 delnic Cinkarne Celje, kar je bilo več kot dve petini vseh v tistem času sklenjenih poslov s temi delnicami. S tem si je ustvaril dominanten položaj na trgu, prodajna naročila pa postavljal tako, da je zmanjševal tečaj delnice Cinkarne Celje, so sporočili iz Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

S prodajo delnic po ceni, nižji od tržne, je Ring prekinil trend rasti cene delnice, pri čemer s prodajo ni zasledoval dobička, pač pa je želel umetno zmanjšati ceno delnic cinkarne. Na ta način sta družba Ring oziroma član njenega poslovodstva Ralph Leo Lanckohr, ki se je podpisoval pod prodajna naročila, želela znižati prevzemno ceno in s tem skupen obseg sredstev, ki bi jih morala zagotoviti za prevzem. S prodajo delnic Cinkarne Celje je Ring deloval tudi v nasprotju s svojo tedaj jasno oblikovano namero za prevzem, v skladu s katero bi moral svoj delež v družbi Cinkarna Celje povečevati, so pojasnili v ATVP.

Zaradi izkrivljanja slike prave ponudbe in povpraševanja na trgu in posledično zagotavljanja nenormalne oziroma umetne ravni cene delnice Cinkarne Celje je agencija družbi Ring in Lanckohru izdala odločbi, s katerima jima je prepovedala ponovitev kršitve prepovedi tržne manipulacije.

Namero za prevzem Cinkarne Celje je 4. junija 2018 objavila družba Anatol iz skupine Martens Management Group, ki je povezana z avstrijskim sistemom Ring International Holding. Vendar pa je teden dni pozneje sporočila, da ponudbe za prevzem ne bo objavila. Kot uradni razlog je navedla, da ji ni bil omogočen pravočasen skrbni pregled.