Po desetletju prenov stavbe blejskega gradu so v Zavodu za kulturo Bled začeli uresničevati načrte prenov in razvoja razširjenega grajskega kompleksa. »Prvi načrt, ki smo ga letos uresničili, je bila ureditev grajskega parka, ki je bil neurejen, v precejšnji meri pa tudi prizadet zaradi podrtih dreves v času lanskega oktobrskega viharnega vremena,« pravi direktor zavoda Matjaž Završnik.

Celovito so sanirali vse oporne skalne zidove ter uredili okoli 250 metrov novih delno osvetljenih sprehajalnih poti, vključno z razglediščem in tremi stopnišči za urejene prehode čez park. »Skoraj celotna površina je prekrita z novo travno rušo, odstranili smo stara, umirajoča drevesa in v skladu s soglasji in projektom zasadili nova, park smo opremili tudi z novimi klopmi,« opisuje Završnik. Naložba jih je stala dobrih 300.000 evrov. Na javnem razpisu je bilo za izvajalca izbrano podjetje Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana, dela pa so potekala v skladu z načrtom ureditve, ki je delo podjetja Bruto Ljubljana oziroma arhitekta Mateja Kučine.

Dokazi, da je bilo območje naseljeno

Vsa dela so po besedah Završnika zaradi občutljivosti terena potekala pod stalnim arheološkim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, arheologi so poleg tega opravili tudi obsežne raziskave. »Najdbe izhajajo iz različnih zgodovinskih obdobij, kar dokazuje, da je bilo to območje stalno naseljeno. Med njimi so osti puščic, kamnite sekire, rimski novci, okraski in druge najdbe, ki so trenutno v Gorenjskem muzeju v Kranju. Javnosti jih bomo predstavili v okviru arheološkega muzeja, ki ga nameravamo urediti v prostoru sedanje mehanične delavnice ob galeriji moderne umetnosti, ki nastaja na lokaciji nekdanje Pristave,« dodaja.

Park pa ne bo namenjen samo obiskovalcem blejskega gradu pred ogledom te svetovne znamenitosti oziroma po njem, pač pa se bodo na njem dogajale tudi prireditve, še poudarja Završnik. Blejski grad sicer zadnja leta obišče več kot 550.000 obiskovalcev na leto, kar je po mnenju Završnika tudi zgornja meja za še prijeten obisk in ogled te znamenitosti.