»Furlanija - Julijska krajina ima konkreten problem,« je povedal guverner Fedriga, ki pripada stranki Liga, kot Matteo Salvini. »V Ljubljani pristajajo potniki, ki potem nadaljujejo pot čez mejne prehode z avtomobili ali avtobusi in se izognejo vsakemu nadzoru,« je rekel Fedriga. »Za zdaj se vladi zdi, da nadzor na mejah ni potreben, vendar bo zunanji minister na mojo pobudo zahteval izvajanje skupnih ukrepov.« V Miljah na meji s Slovenijo je dal odpreti enega od treh lazaretov za ljudi, ki kažejo simptome okuženosti.

Med desetino osumljenih v pokrajini se nihče ni izkazal za pozitivnega. V Furlaniji - Julijski krajini danes zvečer niso zaznali niti enega okuženega, vendar je guverner mobiliziral vse regijske organe. Poostril je sklep vlade, ki je s posebnim zakonom sprejela ukrepe za zajezitev okužb v Lombardiji, Piemontu, Emiliji - Romanji in Benečiji.

Zakon omogoča izolacijo občin, prepoved izhoda in prihoda vanje. Zaprte so vse šole in univerze, ukinjene vse javne prireditve vključno s kulturnimi dogodki, verskimi obredi in športnimi dejavnostmi. Zaprti so tudi muzeji ter ukinjene strokovne in šolske ekskurzije. Organi pregona imajo možnost aktivnega nadzora, za kršitelje pa je predvidena kazen do treh mesecev zapora in globa do 206 evrov. Furlanija - Julijska krajina je pripravljena na popolno izolacijo, guverner pa od italijanske vlade pričakuje tudi ukrepe na državnih mejah.

»Paniko delamo zato, da bomo uveljavili mehanizme za preprečevanje panike,« je bilo slišati med župani, ki jih je guverner pozval na krizni sestanek v prostore pokrajinske vlade.

Preveliko vznemirjenje še pred prvim primerom

V dvorani je zbral tudi prefekte, ki upravljajo varnostne službe, vodstvo civilne zaščite, karabinjerje in zdravniške službe. Pojasnil jim je, da je z direktivo o prepovedi javnih prireditev, zapiranju šol in drugih ukrepov zgolj konkretiziral zakon, ki ga je sprejela vlada. »Župani pa imajo možnost, da po svoji presoji interpretirajo mojo direktivo in ukrepajo v posamičnih primerih.«

Na pripombe nekaterih županov, da je v pokrajini preveliko vznemirjenje, še preden je prišlo do prvega primera okužbe, pa je odgovoril, da deluje preventivno in da enako svetuje tudi njim. Župani so bili do teh vprašanj bolj sproščeni od guvernerja, vendar so si opozorila vzeli k srcu. Na vratih dvorane je varnostnica vsakemu ponudila razkužilo za roke, ki ga nihče od več kot 300 udeležencev kriznega sestanka ni zavrnil.

Županja mejne občine Milje Laura Marzi je bila do guvernerjeve politike skrajno zadržana. »Upam, da ne bo treba zapirati meje, ampak bo v najslabšem primeru prišlo do protokolov nadzora ljudi, ki prihajajo z okuženih območij,« je rekla po sestanku. »Paradoksno tudi ni na nas, da zapiramo mejo s Slovenijo, ampak lahko drugi zaprejo meje proti nam, ker je Italija že na tretjem mestu po številu okuženih na svetu.«