Pri projektu celovite sanacije predora na ljubljanski vzhodni obvoznici, ki od odprtja pred več kot dvema desetletjema ni doživel temeljitejše prenove, je bilo kar nekaj zapletov.

Po prvotnih načrtih naj bi Dars prenovo izpeljal lani poleti, a se to zaradi zapletov pri oddaji javnega naročila ni zgodilo.

Ponudbi za sanacijo voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme v obeh ceveh predora ter zamenjavo razsvetljave v pokritem vkopu Strmec med predorom in izvozom Bizovik sta oddala Kolektor CPG, ki je bil dela pripravljen izvesti za nekaj manj kot 8,6 milijona evrov, in konzorcij Strabaga in Iskre, katerega ponudba je bila vredna 8,8 milijona evrov.

Na Darsovo prvotno odločitev so se pritožili v Strabagu in Iskri, Dars pa je pritožbi ugodil. Obenem so v Darsu ugotovili, da sta tudi Strabag in Iskra oddala nepopolno dokumentacijo in posla niso oddali nikomur. Strabag in Iskra sta se pritožila tudi na to odločitev in s pritožbo na Državni revizijski komisiji uspela. Komisija je tako razveljavila Darsovo odločitev.

Dars je imel nato na voljo dve možnosti - ali znova izbere med Kolektorjem CPG in Strabagom ali pa razpis ponovi. Odločili so se za prvo in spet izbrali ponudbo Kolektorja CPG. Tudi na to odločitev so se pritožili tekmeci, Državna revizijska komisija pa je zdaj, kot je razvidno iz odločitve, objavljene na njenih spletnih straneh, zahtevek za revizijo dokončno zavrnila kot neutemeljen.

Ovire za izvedbo projekta so tako odstranjene. Prenova bo po Darsovih napovedih potekala poleti, ko je kljub tranzitu tujih turistov v smeri morja prometna obremenjenost manjša kot med letom, ko predor npr. uporabljajo tudi dnevni migranti iz smeri Dolenjske. Ne glede na to na Darsu pričakujejo, da bodo dela lahko povzročala večje zastoje.

Prenova predora Golovec bo eden večjih letošnjih projektov obnov na omrežju avtocest in hitrih cest. Za naložbe bo državni upravljalec avtocest letos skupno predvidoma namenil 194 milijonov evrov.