V pozne večerne ure se je zavlekla četrtkova seja mariborskega mestnega sveta, na dnevnem redu katere je bila politično zelo nepriljubljena točka: podražitev komunalnih storitev. Razprava je bila pričakovano burna. Glasovalni aparat župana Saše Arsenoviča je nazadnje opravil svojo nalogo in potrdil sklep, na podlagi katerega se bo cena paketa komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo, ki živi v individualni hiši, zvišala za 4,5 evra. Stanovalci v blokih pa bodo morali mesečno plačevati približno sedem evrov več.

Napovedana podražitev je že ves teden pogrevala mariborsko javnost. Mestna oblast in direktorji občinskih podjetij so ji skušali utemeljiti, zakaj je tak ukrep nujen in neizogiben. Največkrat ponovljen argument je bil tisti, da so na občane prisiljeni prevaliti stroške dviga minimalnih plač.

»Mnogi delajo, ko mi spimo, delajo 24 ur in delajo za tako nizko plačo, ki ne pokriva življenjskih stroškov,« je na Večerovi javni razpravi dejal župan in se zavzel za najslabše plačane delavce občinskih podjetij. Mestnim svetnikom je v četrtek pojasnil, da bi podražitve morale biti dvakrat višje, vendar jim je z optimiziranjem izvajanja storitev uspelo to preprečiti. »Če želimo ohraniti kakovostne storitve, moramo v to vlagati,« je vztrajal.

Avtobusne vozovnice nazadnje podražili leta 2001

Bernard Majhenič, direktor mestnega avtobusnega in žičničarskega prevoznika Marprom, je svetnikom navedel dejstvo, da že 19 let niso spremenili cen avtobusnih storitev, obseg dela in stroškov pa se vseskozi povečuje. Na pobudo Liste kolesarjev in peščev je mestni svet zatem zavezal Marprom k pripravi nove strategije razvoja javnega potniškega prometa, ki bo omogočila vztrajno povečevanje števila potnikov.

V paketu podražitev ima največji delež odvoz odpadkov, to storitev je mariborska Snaga podražila že lani za 38 odstotkov. Zdaj bodo v večstanovanjskih stavbah plačevali dodatnih 28 odstotkov višji znesek. Snaga posluje v kriznih razmerah, v letu 2018 je imela več kot 1,2 milijona evrov izgube, njene poslovne težave je poglobila tudi zgrešena naložba v novo, napačno tehnično načrtovano sortirnico.

Na pobudo Liste za pravičnost in razvoj je mestni svet izglasoval sklep, da bodo na prihodnji seji obravnavali poročilo nadzornega odbora o sortirnici in (zaupno) poročilo revizijske družbe Ernst & Young. Arsenovič je pozdravil sklep svetnikov. »Prav je, da vsi skupaj izvemo, kako je bila vodena ta investicija in kako je od obljubljenih devetih milijonov evrov na koncu stala dobrih 17 milijonov,« je ocenil župan.